الزام به فک رهن

الزام به فک رهن : از قدیم الایام معاملات ملکی به دلیل افزایش روز افزون قیمت ملک در کشور ما یکی از طرق مطمئن سرمایه گذاری محسوب می شود. که بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی را به سمت انجام اینگونه معاملات سوق داده است. و به تبع دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول نیز در دادگاههای حقوقی بسیار مطرح است. که بخشی از این دعاوی مربوط به دعوای الزام به فک رهن می باشد. حتما در دعاوی ملکی از کمک وکیل مجرب در امور ملکی استفاده کنید. چراکه اینگونه دعاوی از حساسیت بالایی برخوردار بوده و اگر شرایط آن رعایت نشود ممکن است با رد دعوا روبرو شود که هم هزینه و هم زمان زیادی از شما هدر خواهد داد.

طبق ماد ۷۷۱ قانون مدنی رهن یعنی شخصی که بدهکار است مالی را به عنوان وثیقه و تضمین دین خود به شخص طلبکار می دهد. به کسی که مال را به رهن دیگری می دهد راهن و طلبکار را مرتهن می گویند.

گاهی ممکن است یک شخصی از بانک وامی گرفته و سند ملک در رهن بانک باشد ویا شخصی به دیگری بدهکار باشد. و ملک خود را برای تضمین طلب دائن در رهن او گذاشته باشد ولی با وجود پرداخت کل بدهی خود مرتهن که ممکن است بانک یا شخص دیگری باشد از فک رهن خودداری کند. در اینگونه موارد راه حل تقدیم دادخواست مربوطه است.

الزام به فک رهن

در بسیاری از موارد شخص با مبایعه نامه ملکی را میخرد و در هنگام سند زدن در دفترخانه متوجه میشود. که ملک در رهن بانک یا شخص دیگری است و یا فروشنده ملتزم می شود. تا زمان تنظیم سند رسمی ملک را از رهن در بیاورد ولی از انجام تعهد امتناع می کند . در اینصورت نیز می توان الزام طرف را به فک رهن از دادگاه خواست در این خصوص رویه دادگاهها متفاوت است و برخی از محاکم الزام به تنظیم سند رسمی را بعد از دعاوی  می پذیرند. ولی برخی از دادگاه ها الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را یکجا می پذیرند.

در مواردی نیز که بین طرفین قرارداد مشارکت در ساخت وجود داشته و ملک از طرف سازنده در رهن بانک است. و از فک رهن خودداری می کند شخص ذینفع می تواند الزام به فک رهن را از دادگاه بخواهد .

مرجع رسیدگی به دعوای الزام به فک رهن

این دعاوی نیز مانند همه دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح شود.

دعوای الزام به فک رهن باید به طرفیت چه شخصی مطرح شود؟

خواهان هر شخص ذینفعی است که خواستار فک رهن است و خوانده نیز شخصی است. که مالک رسمی ملک و هرشخصی که بر اساس قانون یا طبق قرارداد متعهد به فک رهن شده است می باشد. و جهت اطمینان بهتر است شخص مرتهن نیز جزو خواندگان طرف دعوا قرار گیرد.

اجرای رای الزام به فک رهن

مانند هر دعوایی بعد از صدور و قطعیت رای ۱۰ روز مهلت به محکوم علیه برای اجرای آن داده می شود و در صورتی که محکوم علیه از اجرای آن خودداری کند. می توان با توقیف و فروش اموال او نسبت به فک رهن اقدام کرد اگر مالی نداشته باشد. خود محکوم له با پرداخت بدهی می تواند فک رهن کرده و از طریق اجرای احکام بدون نیاز به رسیدگی مجدد جلب محکوم علیه را بگیرد .
در صورتی که الزام به فک رهن امکانپذیر نباشد. و تعهد به فک رهن بر مبنای قرارداد باشد متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد.

در مواردی که اختلاف در صحت عقد رهن باشد باید دادخواست با عنوان ابطال سند رهنی داده شود نه فک رهن.

الزام به تنظیم سند رسمی بدون فک ره

اگر ملک با اجازه مرتهن فروخته شود و خریدار رضایت او رابرای تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن جلب کند. بدون نیاز به دعوای الزام به فک رهن می توان الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی از دادگاه خواست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.