مهمترین نکات در خرید ملک

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

در خرید ملک به چه نکاتی توجه کنیم؟

امروزه افراد معاملات فراوانی در خرید و فروش ملک انجام می دهند. عده ای به قصد سرمایه گذاری و عده ای برای استفاده شخصی خود.

اگر سری به دادگاههای حقوقی بزنید متوجه خواهید شد که بسیاری از دعاوی مربوط به معاملات ملکی است. که از اموری نشات گرفته که به سادگی میشد قبل از وقوع معامله و با توجه به نکاتی که بیان شد. و دقت در جزئیات آن از بروز چنین مشکلاتی پیشگیری کرد .

سارا وطن دوست – وکیل متخصص امور ملکی