نحوه مرخصی گرفتن زندانی از زندان

نحوه مرخصی گرفتن زندانی از زندان : طبق قانون مجازات اسلامی مجازاتها به ۵ دسته حدود، قصاص ، دیات ، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده تقسیم می شوند. که هرکدام انواعی دارند در ادامه با وکیل سارا وطن دوست همراه باشید…

حبس یکی از مجازاتهای سالب آزادیست و شخص زندانی صرف نظر از نوع جرم و علت مجازات، دارای حقوقیست که قانون به وی اعطا کرده است. و این حقوق می بایست رعایت شوند. یکی از حقوقی که قانونگذار درنظر گرفته است اعطای مرخصی به فرد زندانیست.

افرادی که در زندان به سر می برند با توجه به مدت حبس خود ماه ها و یا سال ها علاوه سلب آزادی ، طعم تلخ دوری از خانواده خود را می چشند. و تا مدت ها با خانواده و عزیزان خود در ساعاتی مشخص از پشت محفظه ای شیشه ای یا با تلفن سخن می گویند. روز ها و شب ها را به شوق دیدن دوباره عزیزان خود و چشیدن دوباره طعم آزادی می گذرانند.

مرخصی گرفتن زندانی

 • شاید برایتان این سوال به وجود بیاید که آیا زندانیان می توانند به مرخصی بروند؟
 • شرایط مرخصی گرفتن زندانی چیست؟
 • مدت مرخصی گرفتن زندانی چقدر است؟
 • آیا همه زندانیان با هر جرمی می توانند از مرخصی استفاده کنند؟
 • آیا میزان مرخصی قابل تمدید است؟

در این مقاله به همه این سوالات پاسخ خواهیم داد با ما همراه باشید.

زندانیان می توانند با سپردن تامین مناسب با نظر مقام قضایی از مرخصی استفاده کنند.
البته نوع جرم و مدت زمانی که در زندان سپری کرده اند نیز در مرخصی دادن به آنها تاثیر دارد. بنابراین نحوه اعطای مرخصی هر محکومی که در زندان به سر می برد بسته به شرایط او با دیگری متفاوت است.

موارد استفاده از مرخصی برای زندانیان:

 

الف) طبق ماده ۵۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری

محکومان می توانند تحت شرایطی حداکثر ۳ روز در ماه از مرخصی استفاده نمایند. این شرایط شامل موارد ذیل است:

 • رعایت ضوابط و مقررات زندان.
 • مشارکت در برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان مثل دوره های آموزشی و تخصصی و برنامه های فرهنگی ، مذهبی ، ورزشی و…
 • سپردن تامین مناسب.
 • کسب حداقل ۱۰۰ امتیاز از درجه اعتباری لازم که این معیارها مربوط به موارد انضباطی ، فعالیتهای مذهبی و قرآنی ، فعالیتهای علمی ، اشتغال به تحصیل ، مهارتهای فنی و حرفه ای ، ترک اعتیاد ، همکاری در اجرای حکم و سایر فعالیتها به تشخیص شورای طبقه بندی.

ب) فوت یا بیماری سخت بستگان درجه یک

در مواردیکه یکی از بستگان درجه یک زندانی مثل مادر و پدر ، فرزند و همسر بیماری سختی داشته باشد و یا فوت کند یا درصورت ازدواج یکی از فرزندان. محکوم می تواند با نظر دادستان حداکثر به مدت ۵ روز به مرخصی برود.

توجه داشته باشید درصورتی که فرد زندانی قادر به سپردن تامین برای استفاده از این مرخصی نباشد. می تواند هرماه یک روز به مدت ۱۰ ساعت تحت نظر و مراقبت ماموران از مرخصی استفاده کند.

پ)داشتن شاکی خصوصی

درصورتی که محکوم به حبس شاکی خصوصی داشته باشد. زندانی میتواند برای گرفتن رضایت از مرخصی استفاده نماید. البته اعطای این مرخصی منوط به موافقت دادستان یا قاضی اجرای احکام است. که اگر اعطای مرخصی به محکوم را در اخذ رضایت از شاکی موثر بدانند با این مرخصی موافقت خواهند کرد.

مدت این مرخصی حداکثر ۷ روز بوده و علاوه بر مرخصی ۳ روزه ایست که زندانیان میتوانند بصورت ماهیانه از آن استفاده کنند. درصورتیکه محکوم رضایت شاکی را اخذ کرده یا قسمتی از خسارت او را جبران کرده باشد. این مرخصی فقط یکبار به مدت ۷ روز دیگر تمدید می شود.

ج)مناسبت های ملی و مذهبی

در مناسبتهای مختلف مذهبی و ملی نیز با دستور رئیس قوه قضائیه به زندانیانی که شرایط قانونی را داشته باشند. حداکثر دوبار مرخصی داده می شود. این مرخصی علاوه بر سقف مرخصی قانونیست.

مرخصی گرفتن زندانی از زندان

چ)محکومیت های مالی

در مورد مرخصی گرفتن زندانی مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در حبس به سر می برند. با نظر قاضی اجرای احکام ، محکوم می تواند هر سه ماه یکبار به مدت ۱۰ روز با دادن تامین مناسب برای فراهم کردن محکوم به ، به مرخصی اعزام شوند. و در صورتی که بخشی از بدهی توسط زندانی پرداخت شود با نظر قاضی اجرا این مرخصی به مدت ده روز دیگر تمدید میشود.

ح)مرخصی گرفتن زندانی جهت حضور در دادگاه

به محکومانی که در دادگاه باید حاضر شوند. درصورت وجود شرایط قانونی برای جلوگیری از اطاله دادرسی مرخصی داده می شود در این مورد نیز باید تامین مناسب داده شود.

خ) افزایش تعداد زندانیان بیش از ظرفیت زندان

درصورتیکه تعداد زندانیان یک زندان از میزان قانونی بیشتر باشد. و یا در مواردی نظیر وقوع حوادث غیرمترقبه یا شیوع بیماریهای خطرناک و مسری و… با اخذ تامین مرخصی داده میشود.

فرد زندانی میتواند از تمام این مرخصیها استفاده کند. ولی مجموع این مرخصیها در هر فصل نباید بیشتر از یک ماه باشد.

لازم به ذکر است مدتی که زندانی در مرخصی به سر میبرد جزو محکومیتش محسوب میشود. ولی غیبت در مرخصی جزو محکومیت حساب نشده و علاوه بر ضبط تامین ، بار اول سه ماه ، بار دوم شش ماه و بار سوم یکسال زندانی را از مرخصی محروم می کند.

آیا متهمین بازداشت شده در اجرای قرار بازداشت موقت حق استفاده از مرخصی را دارند؟

مرجع صدور قرار بازداشت دادسرا یا دادگاه می تواند مانند زندانیانی که از تودیع تامین معذورند یک روز در ماه به مدت ده ساعت متهم را تحت مراقبت ماموران به مرخصی بفرستد.

کدام یک از محکومین نمی توانند از مرخصی استفاده کنند؟

دسته اول :

محکومانی هستند که مرتکب جرایم سرقت مسلحانه، کیف زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم ربایی، جرایم باندی و سازمان یافته، تجاوز به عنف، افرادی که مراکز فساد و فحشا راه می اندازند، اسید پاشی، اخلال در نظام اقتصادی، افرادی که به تولید یا توزیع و فروش مشروبات الکلی ورود می کنند. قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر و روان گردان ها.

دسته دوم :

محکومان دارای سه فقره سابقه محکومیت به ارتکاب همان جرم.

دسته سوم :

محکومانی که به بدنامی و شرارت مشهورند.

دسته چهارم :

محکومان به قصاص و اعدام. جالب است بدانید این دسته از افراد حتی در صورت فوت یا ازدواج یکی از بستگان درجه یک آنها شامل پدر، مادر، فرزند، همسر، برادر یا خواهر نیز از مرخصی بی بهره اند.

بعد از گذراندن چه میزان از حبس می توان از مرخصی استفاده کرد؟

 1. اگر فردی به حبس تا ۱۵ سال محکوم شده باشد بعد از گذراندن حداقل یک ششم از مدت حبس می تواند به مرخصی برود.
 2. محکومانی که بیش از ۱۵ سال یا حبس ابد را داشته باشند پس از گذراندن سه سال از حبس می توانند به مرخصی بروند.
 3. دسته سوم کسانی هستند باید پولی به دولت بدهند یا مجازات مالی شده اند باید حداقل یک ماه حبس را تحمل کنند و بعد به مرخصی بروند.
 4. دسته چهارم از افرادی که به مرخصی میروند زندانیانی هستند که ۲۰۰ امتیاز کسب کردند که این امتیاز ها همان معیار های در نظر گرفته شده در آیین نامه زندان است.

میزان مرخصی گرفتن زندانی چگونه است؟

باید توجه داشته باشید که میزان مرخصی گرفتن زندانی بسته به نوع جرم و شرایط دیگر متفاوت است.

 1. کسی که به جرم غیر عمدی محکوم است یا به دلیل عدم پرداخت جزای نقدی یا دیه در حبس است و محکومین مالی به ازای هر دو ماه ، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دارد البته این مرخصی تشویقی در صورت کسب یکسری امتیازات است.
 2. در جرایم عمدی اگر فرد سابقه محکومیت نداشته باشد. درصورت کسب امتیاز هر سه ماه، سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دارد.
 3. در جرایم عمدی که فرد سابقه محکومیت دارد به ازای هر چهار ماه سه تا پنج روز مرخصی تشویقی دارد.
 4. زنان سرپرست خانوار یا دارای فرزند زیر ده سال در صورت کسب امتیاز لازم و عدم سابقه محکومیت عمدی به ازای هر ۲ ماه سه تا ۵ روز میتوانند از مرخصی استفاده کنند.
 5. محل زندگی برخی از زندانیان تا زندان فاصله زیادی دارد ( بیش از یک صد کیلومتر) به همین دلیل به تناسب فاصله راه بین یک تا چهار روز به مدت مرخصی برای رفت و آمد افزوده می شود.

کسب امتیاز بیشتر از حد تعیین شده موجب تمدید مرخصی خواهد شد.

مرخصی پایان حبس چیست؟

در مرخصی گرفتن زندانی از زندان ، زندانیانی که از مرخصی مواد ۱۹۴ و ۱۹۵ استفاده نکرده باشند این مرخصیها محفوظ مانده و میتواند بعدا از آن استفاده کند و درصورتیکه مدت مرخصی ذخیره شده به میزان مدت باقیمانده از حبس باشد. محکومیت خاتمه یافته تلقی و محکوم میتواند با وجود شرایط قانونی بدون دادن تامین از مرخصی پایان حبس بهره مند شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.