نفقه فرزند را چگونه باید بگیریم ؟

در خصوص نفقه فرزند قانون صراحتاً بیان داشته که پرداخت نفقه فرزندان  تحت هر شرایطی با پدر است مگر در صورتی که پدر فوت کرده باشد که در این حالت نوبت به پدر بزرگ یا جد پدری می رسد.

آیا مادر در پرداخت نفقه فرزند مسئولیتی دارد؟

در وهله اول مادر هیچ مسئولیتی نسبت به پرداخت نفقه فرزند ندارد اما چنانچه پدر و جد پدری فوت کنند. یا توانایی مالی برای پرداخت نفقه را نداشته باشند. در این حالت نوبت به مادر می رسد و نفقه فرزند بر عهده مادر می باشد.

نفقه فرزندان بر چه اساسی تعین می شود؟

برای نفقه فرزندان هیچ مبلغ معینی در قانون تعین نشده است همچنان که برای زن هم نفقه دقیق بیان نشده است . ما هیچ ماده یا قانونی مربوط به تعین میزان نفقه فرزندان یا زوجه را نداریم . پس نفقه فرزندان بر چه اساسی تعین می‌شود؟ معمولاً با در نظر گرفتن محل زندگی فرزند، سبک زندگی فرزند، مدرک تحصیلی وی و مهمترین ملاک توانایی مالی پدر نفقه فرزندان تعیین می شود. پس از درخواست نفقه فرزند توسط وکیل خانواده این درخواست توسط کارشناسان دادگستری بررسی می شود و مبلغی به عنوان نفقه فرزندان تعیین می شود در صورتی که قاضی آن را تایید کند همان به عنوان نفقه فرزندان تعیین شده و پدر باید نسبت به پرداخت آن اقدام کند.

نفقه فرزند

فرزندان تا چه سنی مستحق نفقه هستند؟

در مورد دختران تازمانی که به استقلال مالی نرسیده اند یا زمانی که ازدواج نکرده اند نفقه با پدر است اما در خصوص پسران چنانچه ادامه تحصیل می دهند. تا زمان اتمام تحصیل نفقه با پدر هست اما در غیر این صورت تا پایان 18 سالگی و پایان خدمت نفقه پسر  بر عهده پدر است.

مجازات عدم پرداخت نفقه

عواقب و مجازات عدم پرداخت نفقه چیست؟ وکیل نفقه می تواند با اثبات مستحق بودن فرزند برای دریافت نفقه، علیه مرد شکایت کیفری ترک انفاق تنظیم نماید. وکیل نفقه فرزندان باید در قدم بعدی ملائت یا توانایی مالی پدر و عدم پرداخت نفقه فرزندان را اثبات کند در صورت اثبات، پدر به حبس 6 ماه تا 1 سال محکوم می شود.

مدارک لازم برای مطالبه نفقه فرزند

وکیل مطالبه نفقه ، برای مطالبه نفقه می بایست مدارک مستند و مستدل بر عدم پرداخت نفقه را جمع آوری کند در کنار آن باید مدارک شناسایی (کارت ملی- شناسنامه) را به همراه داشته باشد. تا این مدارک را ضمیمه دادخواست کند.

درخواست تعدیل  نفقه فرزندان

ممکن است پس از مدتی هزینه تعیین شده برای نفقه فرزندان کفاف نیازها و هزینه های وی را ندهد. در این صورت شما می توانید درخواست تعدیل نفقه دهید.

تعدیل نفقه یعنی شما اثبات می کنید که هزینه تعیین شده نمی تواند کفاف زندگی فرزند را بدهد. در این صورت قاضی با توجه به نیاز و هزینه های جدید زندگی فرزند مبلغ نفقه را افزایش می دهد . درخواست تعدیل نفقه را می توانید در دفاتر خدمات قضایی ثبت نمایید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.