وکیل تجدید نظر خواهی ، کیفری + حقوقی با بهترین نتایج !

سارا وطن دوست ، بهترین وکیل تجدید نظر خواهی در تهران : امروزه به دلیل مشکلات و ترافعاتی که در ارتباط با مسائل مختلف با سایرین بوجود می آید. بهتر است تا حدودی با حق و حقوق خود آشنا باشیم . یکی از مسائلی که در دعاوی حقوقی و کیفری بسیار با آن سروکار داریم تجدیدنظرخواهیست .

تجدید نظر خواهی چیست؟

زمانیکه دعوایی در یک دادگاه مطرح می شود. بعد از اینکه دادگاه به آن دعوا رسیدگی کرده و در نهایت اقدام به صدور رای می نماید. طبیعتا رای صادره کلا یا جزئا به نفع یکی از طرفین دعوا و به ضرر طرف دیگر خواهد بود.

 • آیا این پایان دعواست و طرفین می بایست از آن رای تمکین کنند؟
 • آیا می توان به رای صادره اعتراض کرد؟

وکیل تجدید نظر خواهی

تجدید نظر خواهی یکی از طرق اعتراض به رای می باشد. و به دادگاهی که در آن رای صادره جهت تجدید نظر مورد بررسی قرار می گیرد دادگاه تجدید نظر گفته می شود.

مرجع تجدیدنظرخواهی :

دادگاه تجدیدنظر در مرکز هر استان قرار دارد. که مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای صادره از دادگاههای عمومی و اتقلاب هر حوزه است. مثلا اگر رایی از دادگاه حقوقی شهرستان ورامین صادر شده باشد. مرجع تجدیدنظر از این رای دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

تجدیدنظر همانطور که از‌نامش پیداست یعنی رسیدگی مجدد به دعوایی که قبلا در دادگاه بدوی رسیدگی شده است. کسی که به رای بدوی اعتراض می کند تجدیدنظرخواه و طرف دیگر را تجدیدنظرخوانده می گویند.

چه کسانی حق تجدیدنظرخواهی دارند؟

 1. طرفین دعوا.
 2. وکلای آنها.
 3. نمایندگان قانونی آنها.

آیا تجدیدنظرخواهی مهلت دارد یا در هر زمان می توان به رای بدوی اعتراض کرد؟

مهلت تجدیدنظرخواهی طبق قانون از تاریخی که رای ابلاغ می شود. ۲۰ روز برای افراد ساکن در ایران و ۱ ماه برای افراد مقیم خارج از کشور می باشد.

تجدیدنظرخواهی بعد از مهلت قانونی پذیرفته نشده و منتهی به رد دادخواست می شود. مگر درصورت وجود عذر موجهی که مورد قبول دادگاه باشد. مانند بیماری سخت ، فوت اقوام درجه یک ، حوادث قهری مثل سیل و زلزله و بازداشت و زندانی بودن به نحوی‌که امکان تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر وجود نداشته باشد.

درصورتی که دادخواست تجدیدنظر دارای نقص باشد. مانند اینکه هزینه دادرسی بطور کامل پرداخت نشده. یا تمبر مالیاتی باطل نشده باشد. و در مهلت ۱۰ روزی که دادگاه برای رفع نقص تعیین کرده رفع نقص نشود. دادگاه قرار رد دعوای تجدیدنظر را صادر می کند.

چه آرایی قابلیت درخواست تجدید نظر دارند :

 1. دعاوی مالی با خواسته بیش از سیصد هزارتومان که با توجه به تورم در حال حاضر تقریبا تمام دعاوی مالی قابل تجدیدنظر می باشند.
 2. دعاوی مالی که ارزش آن ها بیش از سیصدهزار تومان باشد. مثلا دعوای مربوط به تحویل ملک یا الزام به تنظیم سند رسمی که دعوای مالی محسوب و قابل تجدیدنظر می باشد.
 3. کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی مانند دعوای طلاق یا الزام به تمکین.
 4. رایی که در مورد متفرعات دعوا صادر شده در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.
 5. قرارهای ابطال یا رد دادخواست ، رد دعوا ، عدم استماع دعوا ، سقوط دعوا و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.

نکته مهمی که در دعاوی متعددی که طی یک دادخواست تقدیم میشود. این است که قابلیت تجدیدنظر در هر یک از دعاوی بستگی به نوع و میزان خواسته آن دعوا دارد.

احکام غیر قابل تجدید نظر :

 1. حکمی که بر اساس اقرار صادر شده و مستند صدور آن اقرار یکی از طرفین باشد
 2. احکامی که مستند به رای کارشناسی باشد که دو طرف دعوا آن را بطور کتبی قاطع دعوا قرار داده باشند.

قانونا قضات می بایست قابل تجدیدنظر بودن یا قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بودن رای صادره را در رای خود اعلام نموده. و درصورتی که قابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر را نیز مشخص کنند.

توجه داشته باشید درصورتی که رای واقعا قابل تجدیدنظر باشد. و دادگاه در رای خود آن را قطعی اعلام کند. باز هم آن رای قابل تجدیدنظر است. و هر یک از طرفین می توانند تجدیدنظرخواهی نمایند.

چه نکاتی باید در دادخواست تجدید نظر قید شود؟ طبق ماده ۳۴۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی نکات ذیل باید در دادخواست قید شود :

 1. نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدید نظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل تجدید نظر خواهی داده باشد.
 2. نام و نام خانوادگی، اقامتگاه. سایر مشخصات تجدید نظر خوانده
 3. حکم یا قراری که از آن در خواست تجدید نظر شده است
 4. دادگاه صادر کننده رای.
 5. تاریخ ابلاغ رای.
 6. دلایل تجدید نظر خواهی.

مرجع تقدیم درخواست تجدید نظر کجاست؟

متقاضی تجدید نظر باید دادخواست خود را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر کننده رای و یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدید نظر یا دفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف است تسلیم نماید.

نحوه رسیدگی به تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر:

دادگاه تجدیدنظر صرفا به مواردی رسیدگی می کند که در دادگاه بدوی به آن رسیدگی و رای صادر شده و مورد تجدیدنظرخواهی واقع شده رسیدگی می نماید.

درصورتیکه دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را درست تشخیص دهد. با رد درخواست تجدیدنظر حکم را تایید می نماید. و در غیر اینصورت آن را نقض و خود اقدام به صدور رای خواهد کرد. ولی در خصوص قرارهای صادره از دادگاه بدوی درصورت نقض، آنرا به دادگاه صادر کننده قرار برای رسیدگی ماهوی عودت می دهد .

توجه داشته باشید در حال حاضر تقدیم کلیه دادخواستها و لوایح باید از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت و ارسال شوند. و برای ثبت دادخواست نیز نیازی به حضور در دادگاه نیست.

در چه مواردی می توان تجدیدنظرخواهی کرد؟

 1. درصورتی که مستند رای دادگاه فاقد اعتبار باشند مانند اینکه بر اساس قانونی رای داده باشد؛ که آن قانون منسوخ شده است یا مستند رای سندی بوده باشد که عدم اعتبار آن اثبات شده است.
 2. درصورتی که مستند رای دادگاه شهادت شهود باشد. و این شهود شرایط قانونی نداشته باشند. مانند اینکه یکی از شهود نابالغ یا محجور بوده باشد.
 3. در مواردیکه دادگاه به دلایلی که یکی از طرفین دعوا ارائه کرده توجه نکند. مثلا ممکن است یکی از طرفین برای اثبات مالکیت خود مبایعه نامه یا سندی را ارائه کند. و یا دیگری برای اثبات طلب خود قراردادی را ارائه کند. ولی دادگاه بدوی بدون توجه به این دلایل اقدام به صدور رای نماید.
 4. چنانچه دادگاه صادرکننده رای صلاحیت نداشته باشد. مثلا دادگاه تهران صالح به رسیدگی بوده ولی دادگاه مشهد به دعوا رسیدگی کرده یا اینکه خود قاضی صالح به رسیدگی نبوده. مثلا با یکی از طرفین دعوا نسبت خویشاوندی سببی یا نسبی داشته است.
 5. اگر رای صادره برخلاف شرع یا قوانین ماهوی ویا شکلی صادر شده باشد.

طبق قانون نمی توان در مرحله تجدیدنظر ادعا و خواسته جدیدی مطرح کرد. مگر در برخی موارد مثل اینکه مطالبات یکی از طرفین مستمر باشد مثل اجاره بها یا اجرت المثل یا سایر دیونی که مواعد آنها در جریان رسیدگی بدوی رسیده است. ولی دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع است.

آیا تجدیدنظرخواهی مانع اجرای حکم می باشد؟

اجرای رای فقط بعد از قطعیت امکانپذیر است. رای زمانی قطعی می شود که یا اصلا قابل تجدیدنظر و اعتراض نباشد. یا اگر قابل اعتراض است. مهلت تجدیدنظرخواهی یعنی ۲۰ روز یا ۱ ماه از تاریخ ابلاغ رای بدوی گذشته. و محکوم علیه نسبت به رای اعتراض نکرده باشد. و یا اعتراض کرده و دادگاه تجدیدنظر نیز اقدام به صدور رای نموده و قطعیت آن را اعلام کرده باشد.

تجدیدنظرخواهی اثر انتقالی و تعلیقی دارد. یعنی با تقدیم دادخواست تجدیدنظر دعوا با تمام مسائل موضوعی و حکمی از دادگاه بدوی به تجدیدنظر منتقل می شود و تا زمانی که رای از دادگاه تجدیدنظر صادر نشده رای قطعی و قابل اجرا نخواهد بود.

آیا حق تجدیدنظر قابل اسقاط است؟

طبق ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوا می توانند درصورت توافق بصورت کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط نمایند.

توجه داشته باشید درصورتی که یکی از طرفین یا هردو حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند. تجدیدنظرخواهی نسبت به آن دعوا قابل استماع نیست مگر اینکه دادگاه یا قاضی صادر کننده رای بدوی صلاحیت نداشته باشد.

درصورتی که دادگاه بدوی بر اساس نظر کارشناس رای داده باشد. و دادگاه تجدیدنظر قرار کارشناسی را لازم نداند بدون توجه به آن رسیدگی کرده و حکم لازم را صادر می نماید.

کلام آخر :

در دادگاه تجدید نظر نیز طرفین حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند. توجه داشته باشید تجدید نظر در بیشتر موارد آخرین فرصت تغییر رای دادگاه است. بنابراین چنانچه در مرحله بدوی وکیل نداشته اید حتما برای تجدیدنظرخواهی از تجربه وکیل متخصص بهره مند شوید. چرا که لایحه تجدیدنظر و نحوه نگارش آن می تواند سرنوشت پرونده شما را تغییر دهد.

وکیل سارا وطن دوست آماده پذیرش پرونده های دادگاه های بدوی و تجدید نظر و انواع خدمات حقوقی می باشد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.