وکیل چک برگشتی

وکیل چک برگشتی , بهترین وکیل چک برگشتی در تهران : امروزه با افزایش روابط مالی و معاملات بین اشخاص حقیقی و حقوقی ، بسیاری از پرداختها از طریق اسناد تجاری به ویژه چک صورت میگیرد. و به تبع آن چکهای برگشتی نیز افزایش یافته. و دادگاهها مملو از دعاوی مربوط به چکهای برگشتی می باشد. که اقدام برای وصول مبلغ چک و همچنین خسارت تاخیر تادیه و پیگیری برای توقیف اموال و گرفتن ممنوع الخروجی و نهایتا اجرای حکم و یا گرفتن جلب محکوم علیه همه مراحلی است که نیاز به تجربه در زمینه اسناد تجاری بویژه چک دارد. که میتوانید با گرفتن وکیل متخصص در زمینه چک برگشتی ، اصل وجه و دیرکرد آن را در مدت زمان کوتاهی وصول کنید.

مفهوم چک

طبق قانون تجارت چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد. کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.

اقسام چک

1. چک عادی

چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود، صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.

2. چک تایید شده

چکی است که اشخاص به عهده بانک ها به حساب جاری خود، صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.

3. چک تضمین شده

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی

چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌شود.

وکیل چک برگشتی

دلایل صدور گواهی عدم پرداخت از طرف بانک:

 1. عدم موجودی یا کافی بودن آن در حسابی که به اعتبار آن چک صادر شده.
 2. عدم مطابقت امضا.
 3. قلم خوردگی در متن چک.
 4. اختلاف در مندرجات چک.
 5. مغایرت تاریخ به عدد و حروف.
 6. مغایرت مبلغ به عدد و حروف.
 7. مسدود بودن حساب.
 8. مخدوش بودن امضا و یا مندرجات.
 9. نقص امضا.

در صورت وجود یکی از دلایل فوق بانک به درخواست دارنده گواهی عدم پرداخت صادر میکند. و اصطلاحا میگویند چک برگشت خورد.

نحوه وصول چک برگشتی

طبق قانون تجارت صادرکننده با کلیه ظهرنویسان اسناد تجاری مثل سفته یا چک در مقابل دارنده مسئولیت تضامنی دارند. یعنی میتوان به هریک از آنها برای کل مبلغ چک مراجعه نمود.

به سه روش میتوان برای وصول وجه چکی که از بانک گواهی عدم پرداخت برایش صادر شده اقدام نمود.

۱) اقدام حقوقی

شما میتوانید با تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی ، بر علیه صادر کننده و ظهرنویسان چک اقامه دعوا کنید. که در اینصورت بعد از ثبت دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی پرونده شما با توجه به محل برگشت چک به دادگاه حقوقی صالح ارجاع شده و ظرف چند روز پیامکی حاوی ابلاغ وقت رسیدگی به شما ارسال میشود . بعد از تشکیل جلسه دادرسی چنانچه خوانده دفاع موثری نداشته یا در جلسه حاضر نشود. دادگاه رای به محکومیت وی صادر میکند که بعد از قطعیت رای میتوان درخواست اجرای حکم را نمود .

معمولا برای جلوگیری از انتقال اموال مدیون به قصد فرار از دین ، همزمان با دادخواست مطالبه وجه چک، تامین خواسته را نیز میتوان درخواست کرد و با استعلام و توقیف اموال مدیون پیش از تشکیل جلسه رسیدگی و صدور رای از فروش و انتقال آنها خودداری نمود.

برای اینکه بتوان علاوه بر صادرکننده چک به ظهرنویس(پشت نویس) نیز مراجعه کرد می بایست ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور وجه آن را مطالبه کرد و گواهی عدم پرداخت گرفت و ظرف یکسال از تاریخ برگشت اقامه دعوا کرد. در غیر اینصورت دیگر نمی توان علیه ظهرنویسان طرح دعوا نمود .

در روش حقوقی در صورتی که مدیون مالی نداشته باشد. میتوان جلب گرفت که به این نوع جلب یوم الادا می گویند یعنی تا زمانی که دینش را ادا نکره یا دادخواست اعسارش پذیرفته نشده حبس میشود.

۲) اقدام کیفری

طبق ماده ۷ قانون صدور چک ، برای صدور چک بلامحل جرم انگاری شده و با توجه به مبلغ مندرج در متن چک مجازات حبس تعیین شده است .

بنابر این در صورتی که چک شرایط قانونی را دارا باشد. میتوان از طریق دادسرا اقدام به شکایت کرده و علیرغم درخواست پرداخت وجه چک تعقیب متهم و مجازات وی را نیز درخواست نمود. که این روش به دلیل هزینه دادرسی کمتر نسبت به اقدام حقوقی کم هزینه تر و همچنین سریعتر می باشد.

توجه داشته باشید برای اقدام وکیل کیفری نیز مانند اقدام حقوقی می بایست ابتدا از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام به ثبت شکایت نمود. دارنده چک در این روش برای اینکه بتواند شکایت کیفری نماید. می بایست مهلت های مقرر در قانون را رعایت نماید یعنی باید تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه کرده و گواهی عدم پرداخت بگیرد. و ظرف شش ماه نیز از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت نماید و اگر این این مواعد را رعایت نکند حق شکایت کیفری ساقط میشود. و باید از طریق حقوقی یا اجرای ثبت اقدام نماید.

نکته مهم اینکه در شکایت کیفری توسط وکیل چک برگشتی فقط دارنده ای که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده میتواند صرفا علیه صادر کننده نه ظهرنویسها اقدام نماید.

در موارد ذیل چک قابلیت شکایت کیفری نخواهد داشت:

 1. در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.
 2. هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
 3. چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
 4. هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
 5. در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

مرجع صالح به رسیدگی کیفری دادگاه محل برگشت چک می باشد!

۳)اقدام از طریق اجرای ثبت

یکی دیگر از روشهایی که میتوان وجه چک را وصول کرد اقدام از طریق اجرای ثبت می باشد. که در این طریق نیازی به مراجعه به دفاتر خدمات قضایی نبوده و چون طبق قانون ، چک در حکم سند رسمی لازم الاجراست. میتوان بدون مراجعه به دادگاه و دادسرا مستقیما از طریق اجرای ثبت چک را به اجرا گذاشت و علاوه بر مطالبه وجه چک ، بلافاصله بعد از صدور اجرائیه صادرکننده را ممنوع الخروج نمود. امری که در روش حقوقی بعد از قطعیت حکم و در روش کیفری در دادسرا به عنوان یکی از قرارهای تامین کیفری به ندرت صادر میشود.

مزیت دیگری که این روش وکیل چک برگشتی دارد عدم لزوم رعایت مواعد است. و حصول نتیجه در زمان کمتری نسبت به سایر روشها امکانپذیر می باشد.

نکته قابل توجه در مورد اقدام از طریق اجرای ثبت این است. که فقط نسبت به صادرکننده قابل اعمال بوده و نمیتوان نسبت به ضامن یا ظهرنویس از اجرای ثبت اقدام نمود. نکته دیگر اینکه برخلاف اقدام حقوقی و کیفری در اجرای ثبت امکان بازداشت مدیون وجود ندارد و اجرائیه فقط به میزان وجه چک صادر میشود و نمیتوان خسارت دیرکرد را از اجرای ثبت مطالبه نمود .

همچنین طبق ماده ۲ ق.ص.چ نسبت به چکی که به علت عدم مطابقت امضا گواهی عدم پرداخت گرفته اجراییه صادر نمی شود.

مدارک لازم جهت اقدام از طریق اجرای ثبت:

 1. تقاضانامه مخصوص صدور اجرائیه.
 2. اصل و فتوکپی مصدق چک.
 3. اصل و فتوکپی مصدق گواهی عدم پرداخت.

اقدام از طریق اجرای ثبت باید در اجرای ثبت محلی که بانک صادر کننده چک در آن واقع شده است صورت گیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.