شرایط و نحوه شکایت از محجور یا شکایت محجور از دیگری

نحوه شکایت از محجور یا شکایت محجور از دیگری ، با وکیل وطن دوست

 • محجور کیست؟
 • حجر به چه معناست؟

برای درک بهتر این کلمه ابتدا باید با معنای واژه اهلیت آشنا شوید.

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء

ما در قانون دو نوع اهلیت داریم : اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء

اهلیت تمتع

طبق قانون اساسی و قانون مدنی هر شخصی که زنده متولد می شود دارای یکسری حقوق و تکالیف می شود. مثل حق آزادی در انتخاب شغل و همسر و یا مالکیت به این نوع اهلیت ، اهلیت تمتع می گویند. ، تمتع یعنی بهره بردن و همه انسانها در اهلیت تمتع باهم برابرند.

اهلیت استیفاء

هر شخصی که با اهلیت تمتع دارای حقوقی می شود مثل حق مالکیت ، باید بتواند از آن حق خود استفاده کند. مثلا لازمه حق مالکیت توانایی دخل و تصرف در آن حق است مثلا کسی که مالک ملکی می شود. طبیعتا باید بتواند آزادانه هر اقدامی که خواست با ملکش بکند مثلا آنرا بفروشد یا هدیه دهد و … که به آن اهلیت استیفا می گویند .

همانطور که اشاره شد طبق قانون مدنی هرشخصی که زنده متولد می شود. تا زمان مرگ از اهلیت تمتع برخوردار است. ولی همه افراد دارای اهلیت استیفاء نمی باشند.

به اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور می گویند یعنی نمی توانند در حقوق مالی و غیرمالی خود تصرفی نمایند.

حجر یعنی چه

حجر در لغت یعنی ممانعت شخصی از انجام کاری و در قانون به معنی عدم توانایی شخص در اداره امور مالی و غیر مالی خود است و به شخصی که چنین توانایی را ندارد محجور می گویند.

شکایت از محجور یا شکایت محجور از دیگری

چه کسانی محجور هستند؟

محجورین طبق قانون به ۳ دسته زیر تقسیم می شوند.

۱) صِغار :

صغیر به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده و نمیتواند امور مالی و غیر مالی خود را اداره کند. در قانون ما سن بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری می باشد.

۲) سُفَها (غیر رشید) :

شاید تا کنون واژه سَفیه به گوشتان خورده باشد. سفیه کسی است که علی رغم اینکه به سن بلوغ یا قانونی رسیده ولی باز هم نمی تواند در امور مالی خود دخل و تصرف کند. درواقع سفیه عقل معاش ندارد و در امور مالی به ضرر خود اقدام می کند و باعث از بین رفتن دارائی خود می شود.

۳) مَجانین :

همانطورکه می دانید افراد دیوانه و فاقد عقل نیز توانایی اداره امور مالی و غیرمالی خود را ندارند.

به کسانی که مشمول یکی از سه مورد فوق باشد شخص فاقد اهلیت و محجور می گویند.

توجه داشته باشید که عدم اهلیت این افراد و منع آنها در دخالت در امور مالی و غیر مالیشان جنبه حمایتی داشته و قانونگذار برای جلوگیری از ورود ضرر و خسارت به این دسته از افراد آنها را فاقد اهلیت خوانده است.

شخص محجور چگونه می تواند از کسی شکایت کند؟

آیا محجور می تواند خود به تنهایی اقدام به طرح دعوا نماید؟

سوالی که مطرح می شود این است که شخصی که اهلیت استیفاء ندارد یعنی صغیر یا مجنون و یا غیر رشید است. اگر مورد ظلم و تعدی قرار گیرد و اقدامی غیر قانونی علیه او انجام شود چگونه می تواند دادخواهی کند و حقش را بگیرد؟ چراکه گفتیم شخص محجور از اهلیت قانونی برای دخالت در امور مالی و غیرمالی خود برخوردار نیست.

حداقل سن برای اقدام قانونی اشخاص ۱۸ سال تمام است و افراد زیر ۱۸ سال نمی توانند اقدام به طرح دعوا علیه دیگری نمایند از طرفی ممکن است شخصی ۱۸ سالش تمام شده یا بالای ۱۸ سال سن دارد. ولی به دلیل سفیه یا مجنون بودن اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. بطور کلی افراد محجور خود بتنهایی نمی توانند اقدام به طرح دعوا نمایند و قانون برای این دسته افراد تعیین تکلیف نموده است و طرح دعوا از طرف افراد محجور را توسط ولی یا قیم آنها جایز دانسته و حتی تکلیف قانونی آنها قرار داده است.

بنابراین اگر جرمی علیه محجور واقع شود یا به هر نحوی حقی از او زائل شود ولی ( پدر یا جد پدری) یا قیم می بایست از طرف او اقدام به طرح شکایت یا طرح دعوای حقوقی نماید و چنانچه ولی یا قیم فوت کرده یا مفقود باشند. و یا اینکه شخص محجور بخواهد از خودِ ولی یا قیم شکایت کند ، دادستان به عنوان مدعی العموم یا قیم موقت تعیین می کند یا خود شخصا اقدام می نماید. در صورتیکه ولی یا قیم وجود داشته باشد ولی از اقدام به طرح دعوا ممانعت نماید طبق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان شخصا موضوع را پیگیری خواهد نمود.

چگونه می توان از شخص محجور شکایت کرد؟

طبق قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح دعوا علیه محجور می بایست نام خود شخص محجور در ردیف خواندگان ذکر و مستقیما طرف دعوا قرار گیرد و چنانچه شخصی ولی یا قیم محجور را طرف دعوا قرار دهد دعوای او رد خواهد شد. بنابراین توجه داشته باشید برای طرح دعوای حقوقی حتما می بایست شخص محجور مستقیما طرف دعوا واقع شود. البته باید در نظر داشت که شخص محجوری که طرف دعوا قرار گرفته قانوناً می تواند از پاسخ به آن دعوا و دفاع در مقابل آن تا زمانی که ولی یا قیم او به دادرسی دعوت نشده است امتناع کند.

درصورتیکه شخص از ابتدا محجور نبوده و طرف دعوا واقع شود ولی در اثنای دادرسی محجور شود مثلا دچار جنون شود دادگاه جریان دادرسی را تا زمان معرفی ولی یا قیم او متوقف خواهد کرد.

در خصوص ارتکاب جرم توسط محجورین نیز دعوای کیفری می بایست برعلیه خود شخص محجور اقامه شود و رسیدگی به جرایم محجورین نیز طبق قوانین کیفری انجام خواهد شد.

نکته جالب این است که ممکن است شخصی نه صغیر باشد نه سفیه و نه دیوانه ولی از تصرف در امور مالی خود ممنوع باشد. شخص ورشکسته یعنی تاجری که بدهی او از دارائیش بیشتر بوده و کفاف دیونش را ندهد به حکم قانون از تصرف در اموال خود ممنوع است. و طرح دعوا یا دفاع در قبال آن در امور مالی می بایست از طرف مدیر تصفیه یا به طرفیت مدیر تصفیه واقع شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه شکایت از محجور با وکیل سارا وطن دوست در تماس باشید.

وکیل حذف نام شوهر از شناسنامه | حذف نام زن از شناسنامه بعد از طلاق

حذف نام شوهر از شناسنامه | حذف نام زن از شناسنامه بعد از طلاق با وکیل وطن دوست.

چرا زوجین تصمیم به حذف نام همسر خود از شناسنامه می کنند؟

هنگامی که زن و مردی به عقد یکدیگر در می آیند طبق قوانین ایران نام آنها در شناسنامه که سند رسمی هویت هر فردی است ثبت می گردد. پس از این مراحل رابطه آن زوج، رسمیت یافته و قانونی می شود.

اما همان طور که می دانید برخی زوجین پس از مدتی متوجه می شوند که با یکدیگر تفاهم ندارند و به دلایل گوناگون از یکدیگر جدا می شوند و زندگی جدیدی را آغاز می کنند. برخی نیز همسرشان فوت می کند. هر دوی این گروه شاید با خود بیندیشند

آیا ممکن است بتوانند نام همسر قبلی خود را از شناسنامه حذف کنند؟

گویی که نام آن فرد هرگز در آن وجود نداشته است؟

گاهی پیش می آید زوجین تصمیم به ازدواج مجدد می گیرند و تمایل ندارند خانواده همسر جدیدشان از ازدواج سابق آنها اطلاع داشته باشند و یا به دلیل پیشامدهای گذشته در زندگی زناشویی سابق و ایجاد حس نفرت از طرف مقابل ، زوجین دوست ندارند. نام همسر سابقشان در شناسنامه آنها باقی بماند و به همین دلیل به دنبال راهی برای حذف نام همسر از شناسنامه خود می باشند و دلایل دیگر.

با توجه به اینکه حذف نام همسر از شناسنامه مسیر دشواری داشته و نیازمند تجربه در این خصوص می باشد بهتر است از کمک وکیل باتجربه و متخصص امور حسبی بهره مند شوید.

وکیل حذف نام شوهر از شناسنامه

آیا زن می تواند نام شوهرش را از شناسنامه حذف کند؟

حذف نام شوهر از شناسنامه زن در ۳ صورت ممکن است:

۱. زن باکره باشد

در صورتی که در زمان طلاق زن ادعای باکرگی داشته باشد می بایست این امر را در جلسه دادگاه مطرح کند و دادگاه او را به پزشکی قانونی ارجاع می دهد تا گواهی بکارت بگیرد. و بعد از دریافت نتیجه پزشکی قانونی ، در حکم خود موضوع باکره بودن زن را تصریح می کند و زن می تواند با مدارک خود نسبت به حذف نام همسر سابقش از شناسنامه اقدام کند.

۲. درصورت ازدواج مجدد و ثبت آن

درصورتی که زن در هنگام طلاق از همسر خود باکره نباشد تنها در صورتی می تواند اسم همسر سابق خود را از شناسنامه پاک کند که مجدداً با دیگری ازدواج نموده باشد و این ازدواج ثبت شده باشد.

۳. درصورت فوت شوهر و ازدواج مجدد زن

زنی که همسرش فوت شده در صورتی که مجدداً ازدواج کند و ازدواج دومش را ثبت کند می تواند نام همسر متوفای خود را از شناسنامه حذف کند . لازم به ذکر است که در موارد فوت همسر دادگاه و ثبت احوال به دلیل آثار و تبعات فوت شخص در زندگی همسر و فرزند و وراث سختگیری بیشتری داشته و حذف نام همسر در این مورد کمی بعید به نظر می رسد.

۴. درصورتی که زن خاستگار داشته باشد

اگر زنی که از همسرش طلاق گرفته و یا همسرش فوت شده قصد ازدواج مجدد داشته باشد و این موضوع را در دفتر ثبت ازدواج مطرح کند با گرفتن گواهی از آن دفترخانه و ارائه آن به اداره ثبت احوال می تواند اقدام به گرفتن شناسنامه جدید بدون نام همسر سابق نماید البته این امر دشوار بوده و به سادگی نمی توان اداره ثبت احوال را مجاب به قبول آن نمود و با وجود وکیل حذف نام همسر می توان راحتتر اقدام به این امر نمود.

۵. حذف نام همسر از طریق دادگاه

درصورتی که هیچ یک از شرایط فوق وجود نداشته باشد زن می تواند با تقدیدم دادخواست به طرفیت اداره ثبت احوال اقدام به حذف نام همسر سابق از شناسنامه نماید . باید در نظر داشته باشید که حذف نام همسر در اینصورت کار دشواری بوده و می بایست حتما دلایلی به دادگاه ارائه شود که در توجیه این امر موثر باشد.

آیا مرد می تواند نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کند؟

حذف نام زن از شناسنامه مرد در ۲ صورت امکانپذیر است:

۱. زن باکره باشد :

درصورتی که در هنگام طلاق زن باکره باشد و با گواهی پزشکی قانونی این امر احراز شده و در حکم دادگاه قید شود. مرد نیز مانند زن می تواند با مراجعه به ثبت احوال اقدام به حذف نام همسر خود از شناسنامه نماید.

۲. درصورت ازدواج مجدد و ثبت آن :

مردی که همسر خود را طلاق داده است و زن در هنگام طلاق باکره نبوده باشد در صورتی می تواند نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کند که ابتدا طلاق خود را ثبت کرده باشد سپس با زن دیگری عقد دائم کرده باشد یعنی پس از ثبت طلاق خود ، عقد دیگری کرده باشد و آن را نیز ثبت کرده باشد در این صورت مرد می تواند نام همسر سابق خود را از شناسنامه حذف کند.

آیا زن و مردی که صاحب فرزند هستند می توانند نام همسرشان را در صورت وجود یکی از شرایط فوق از شناسنامه حذف کنند؟

بله این امر امکانپذیر بوده و هیچ مانع قانونی وجود ندارد.

حذف نام والدین و یا فرزندان از شناسنامه:

والدین تحت هیچ شرایطی نمی توانند نام فرزندان را از شناسنامه خود حذف کنند. و بلعکس فرزندان نیز نمیتوانند نام والدین خود را از شناسنامه حذف کنند.

برای حذف نام همسر از شناسنامه از کجا اقدام کنیم؟

مرجع حذف نام همسر از شناسنامه اداره ثبت احوال است و برای این امر میتوان از دفاتر پیشخوان دولت نیز اقدام کرد.

مدارک مورد نیاز برای حذف نام همسر از شناسنامه:

 1. کارت ملی
 2. شناسنامه
 3. سند طلاق
 4. سند ازدواج
 5. گواهی پزشکی قانونی درصورت باکره بودن زوجه
 6. حکم دادگاه
 7. دلایل دیگر

سخن پایانی با وکیل وطن دوست  :

همانطور که اشاره شد اداره ثبت احوال اطلاعات مهم ما را مانند نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، نام فرزندان، نام همسر و… را در شناسنامه ثبت می کند تا افراد با هویت ثابتی در جامعه حضور یابند. اگر هر یک از افراد بخواهند مرتبا نام همسر خود یا باقی اطلاعات شناسنامه را حذف کنند. یا تغییر دهند باعث بروز مشکلاتی در جامعه می شود. همچنین در برخی مواقع شرایط ایجاب می کند که افراد بتوانند برخی اطلاعات خود را مانند نام همسر سابق یا فوت شده را در شناسنامه حذف کنند که البته این کار شرایطی دارد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه حذف نام همسر از شناسنامه با ما در تماس باشید.

وکیل تغییر نام (اسم کوچک و فامیلی)

تغییر نام و نکات کلیدی و مهم در این رابطه با وکیل سارا وطن دوست : همه انسان هایی که در جامعه در کنار یکدیگر زندگی می کنند، دارای هویت منحصر به فردی هستند.

ویژگی هایی مانند :

نام، نام خانوادگی، سن، جنسیت، ملیت و… هویت ما را تشکیل می دهد. شناسنامه به عنوان سند رسمی هویت ما اطلاعات بزرگی را در خود جای داده است.

یکی از همین اطلاعات مهم درباره ما که در شناسنامه ثبت شده، نام و نام خانوادگی ماست. یکی از یادگاری های ارزشمندی که هر پدر و مادری می تواند برای فرزند خود به جا بگذارد نام فرزند است. بهتر است پدران و مادران نامی نیکو و دارای معنای خوب و آهنگی زیبا برای فرزند خود انتخاب کنند.

وکیل تغییر نام

مثلا از قدیم الایام اشخاصی که موفق بوده اند یا جزو انسان های برگزیده خدا یا افراد صالحی بوده اند همیشه نام و یاد و خاطرشان در ذهن ها باقی می ماند و دیگران نیز نام همان افراد را برای فرزند خود انتخاب می کردند. همچنین نامی که برای کودک انتخاب می شود. باید بگونه ای باشد که باعث نشود در بین هم سن و سالان خود مورد تمسخر قرار گیرد. اما علی رغم تلاش های زیاد والدین برای انتخاب کردن نام مناسب. به دلایل مختلفی چون تغییر معنای نام در گذر زمان و نداشتن حق انتخاب از جانب کودک، بسیاری از افراد در بزرگسالی به این فکر می افتند که ای کاش نام بهتری داشتند.

از همین رو قانونگذار، شرایط ویژه ای را برای تغییر برخی از نام ها در نظر گرفته است.

شرایط تغییر نام در ایران

چه کسانی می توانند نسبت به تغییر نام خود اقدام نمایند؟

وکیل تغییر نام : اگر نام یکی از نام هاي قابل تغییر باشد. شخص می تواند درخواست تغییر نام بدهد.

منظور از نام قابل تغییر چیست؟

طبق ماده ۲۰ قانون ثبت احوال کشور برخی نام ها ممنوع و قابل تغییرند :

 • نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدسات اسلامی هستند. مانند یزید، مرجانه
 • نامهای ناموزون که وزن و آهنگ مناسب ندارند. مثل پژمان طاها
 • نام های زننده و مستهجن، همچنین خیلی از نام ها با گذر زمان تغییر معنا داده اند مثلا در زمان های قدیم نام صد تومانی را برای فرزند خود انتخاب می کردند که امروزه دیگر این اسامی در جامعه نه رایج است و نه قابل قبول همچنین از نام هاي مستهجن می توان به سگ چرخ و… اشاره کرد.
 • همچنین برخی افراد به جای انتخاب کردن نام فرزند عناوینی را انتخاب می کنند. عناوینی مانند وکیل، سرتیپ، دکتر و… این عناوین ممنوع و قابل تغییرند.
 • برخی لقب ها هستند. مانند حاجیه، خان این دسته از نام ها نیز قابل تغییرند.
 • برخی خانواده ها نام پسر را روی دختر و نام دختر را روی پسر خود می گذارند. مثل دختری که نام کیان را برایش انتخاب کرده اند به دلیل اینکه اینگونه نام ها با جنسیت متناسب نیست می توان آن را تغییر داد. مثل اشرف ، شهروز ، کیان
 • در برخی خانواده ها نام کودک با نام پدر و مادر یا خواهر و برادر هم نام و یکسان است. به همین دلیل با این شرایط می توان نام کودک را تغییر داد.

همچنین موارد زیر :

 • کسانی که دین خود را به اسلام تغییر داده اند و مسلمان می شوند می توانند نام خود را تغییر دهند.
 • برخی از افراد نام روزهای هفته را دارند. مانند شنه، جمعه و… آن ها نیز می توانند نام خود را تغییر دهند.
 • افرادی که بعد از حکم دادگاه اجازه می یابند جنسیت خود را تغییر دهند. می توانند نامی متناسب با جنسیت جدید خود انتخاب کنند.
 • کسانی که نامشان بطور اشتباه توسط مامور ثبت احوال در شناسنامه درج شده نیز می توانند تغییر نام دهند؛ مثل سارا که شارا نوشته شده
 • کسـانی که در نام کوچکشان حرفی زائد و غیر ضروری وجود داشته باشد یا مورد اشتباهی در آن نام درج شده باشد نیز می توانند نام خود را تغییر دهند.
 • کسانی که اسم مستعار دارند و اسم مستعارشان نسبت به اسم اصلی بیشتر استفاده می شود. می توانند نام خود را به نام مستعار خود تغییر دهند. مثل علی (مهرداد)

چگونه نام خود را تغییر دهیم؟

در صورتیکه شرایط تغییر نام را دارید. می توانید با ورود به سایت سازمان ثبت احوال کشور به آدرس www.sabteahval.ir درخواست تغییر نام خود را بصورت اینترنتی تقدیم کنید.

درخواست تغییر نام توسط وکیل امور حسبی بصورت اینترنتی و غیرحضوری انجام می شود. و سازمان ثبت احوال پس از بررسی درخواست و موافقت با تغییر نام مراتب را به اطلاع درخواست کننده می رساند. و در این مرحله شخص می بایست به اداره ثبت احوال مراجعه نماید.

در صورت داشتن هر یک از شرایط بالا می توانید نام خود را تغییر دهید.

وکیل برای تغییر نام

فقط این نکته را بدانید علت اینکه هر کسی نمی تواند نام خود را تغییر دهد. حفظ اعتبار شناسنامه و جلوگیری از تغییر و اصطلاح غیر ضروری آنهاست. همچنین بهتر است افراد با هویت ثابتی در برابر دیگران شناخته شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل وطن دوست همراه باشید.

مراحل صدور گواهی تجرد + باید ها و نباید ها

گواهی تجرد چیست و چگونه صادر می شود ؟ گاهی ممکن است برای افراد در شرف ازدواج این شبهه ایجاد شود که فردی که قصد ازدواج با او را دارند ، سابقا ازدواج کرده و این ازدواج به هر دلیلی مانند طلاق ، فسخ و… منحل شده و نام همسر سابق را از شناسنامه خود حذف کرده و یا در حال حاضر متاهل بوده و این موضوع را پنهان نموده است و چون دو شناسنامه دارد متوجه این امر نشویم.

این مسئله در جامعه ما شایع بوده و برخی از آقایان بدون اطلاع و اذن همسر اول خود اقدام به تجدیدفراش می کنند. و گاهی پیش می آید که همسر دوم اطلاع از سابقه ازدواج شوهرش نداشته و به اعتماد مجرد بودن وی با او ازدواج می کند که این موضوع طبق ماده ۶۴۷ تعزیرات از مصادیق فریب در ازدواج بوده و علاوه بر ایجاد حق فسخ برای زوجه طبق ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی بلحاظ کیفری نیز قابل تعقیب و پیگیری است و مرتکب طبق قانون کاهش مجازاتهای حبس تعزیری ، به مجازات حبس از ۳ ماه تا ۱ سال محکوم خواهد شد.

مراحل صدور گواهی تجرد

 • آیا راهی وجود دارد که بتوان تاهل و تجرد فردی را استعلام گرفت؟
 • چگونه قبل از ازدواج مطمئن شویم که طرف مقابل ما مجرد است و یا سابقه طلاق ندارد؟
 • آیا استعلام وضعیت تاهل افراد از طریق ثبت احوال امکانپذیر است؟

و سوالاتی از این قبیل که ممکن است ذهن مارا قبل از ازدواج درگیر کند که در این مقاله به آنها پاسخ می دهیم.

گواهی تجرد چیست ؟

گـواهـی تجرد تاییدیه ایست که در آن وضعیت تاهل یا تجرد فرد گواهی میشود .

کاربرد گواهی تجرد چیست؟

 1. اطمینان از مجرد بودن شخص و یا عدم ازدواج سابق که منجر به طلاق ، فسخ یا انحلال شده است .
 2. برخی از دانشگاههای خارج از کشور برای پذیرش گـواهـی تجـرد می خواهند .
 3. همچنین اخذ ویزا از برخی کشورها نیازمند گواهی تجرد می باشد.
 4. برای استخدام در برخی مشاغل نیز گواهی تجرد لازم است.

چه کسی می تواند گواهی تجرد بگیرد؟

گاهی برخی از مراجعین میپرسند آیا می توانیم بدون اینکه خود شخص متوجه شود استعلام بگیریم تا از مجرد بودن او مطمئن شویم . لازم به ذکر است که هر شخصی صرفا خود می تواند اقدام به گرفتن گواهی تجرد نماید مگر اینکه برای انجام آن ، وکالت رسمی مبنی بر اخذ گواهی تجرد به دیگری داده باشد که در این صورت وکیل حقوقی نیز میتواند اقدام به گرفتن گواهی تجرد نماید.
درصورتی که نسبت به مجرد یا متاهل بودن شخص مورد نظرتان تردید دارید بهتر می باشد با موافقت و همکاری خود او اقدام به انجام این کار نمایید.

مرجع صدور گـواهی تجـرد کجاست؟

اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه ، اداره سجلات یا احوال شخصیه در وزارت امور خارجه و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور برای ایرانیان مقیم خارج.

مدارک مورد نیاز

اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی درخواست کننده + تکمیل فرم درخواست + پرداخت هزینه مربوطه .

این گواهی از طرف اداره کل ثبت احوال امور خارجه و ظرف یک روز صادر می شود.