شرایط و نحوه شکایت از محجور یا شکایت محجور از دیگری

نحوه شکایت از محجور یا شکایت محجور از دیگری ، با وکیل وطن دوست

 • محجور کیست؟
 • حجر به چه معناست؟

برای درک بهتر این کلمه ابتدا باید با معنای واژه اهلیت آشنا شوید.

اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء

ما در قانون دو نوع اهلیت داریم : اهلیت تمتع و اهلیت استیفاء

اهلیت تمتع

طبق قانون اساسی و قانون مدنی هر شخصی که زنده متولد می شود دارای یکسری حقوق و تکالیف می شود. مثل حق آزادی در انتخاب شغل و همسر و یا مالکیت به این نوع اهلیت ، اهلیت تمتع می گویند. ، تمتع یعنی بهره بردن و همه انسانها در اهلیت تمتع باهم برابرند.

اهلیت استیفاء

هر شخصی که با اهلیت تمتع دارای حقوقی می شود مثل حق مالکیت ، باید بتواند از آن حق خود استفاده کند. مثلا لازمه حق مالکیت توانایی دخل و تصرف در آن حق است مثلا کسی که مالک ملکی می شود. طبیعتا باید بتواند آزادانه هر اقدامی که خواست با ملکش بکند مثلا آنرا بفروشد یا هدیه دهد و … که به آن اهلیت استیفا می گویند .

همانطور که اشاره شد طبق قانون مدنی هرشخصی که زنده متولد می شود. تا زمان مرگ از اهلیت تمتع برخوردار است. ولی همه افراد دارای اهلیت استیفاء نمی باشند.

به اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور می گویند یعنی نمی توانند در حقوق مالی و غیرمالی خود تصرفی نمایند.

حجر یعنی چه

حجر در لغت یعنی ممانعت شخصی از انجام کاری و در قانون به معنی عدم توانایی شخص در اداره امور مالی و غیر مالی خود است و به شخصی که چنین توانایی را ندارد محجور می گویند.

شکایت از محجور یا شکایت محجور از دیگری

چه کسانی محجور هستند؟

محجورین طبق قانون به ۳ دسته زیر تقسیم می شوند.

۱) صِغار :

صغیر به کسی گفته می شود که هنوز به سن بلوغ نرسیده و نمیتواند امور مالی و غیر مالی خود را اداره کند. در قانون ما سن بلوغ برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تمام قمری می باشد.

۲) سُفَها (غیر رشید) :

شاید تا کنون واژه سَفیه به گوشتان خورده باشد. سفیه کسی است که علی رغم اینکه به سن بلوغ یا قانونی رسیده ولی باز هم نمی تواند در امور مالی خود دخل و تصرف کند. درواقع سفیه عقل معاش ندارد و در امور مالی به ضرر خود اقدام می کند و باعث از بین رفتن دارائی خود می شود.

۳) مَجانین :

همانطورکه می دانید افراد دیوانه و فاقد عقل نیز توانایی اداره امور مالی و غیرمالی خود را ندارند.

به کسانی که مشمول یکی از سه مورد فوق باشد شخص فاقد اهلیت و محجور می گویند.

توجه داشته باشید که عدم اهلیت این افراد و منع آنها در دخالت در امور مالی و غیر مالیشان جنبه حمایتی داشته و قانونگذار برای جلوگیری از ورود ضرر و خسارت به این دسته از افراد آنها را فاقد اهلیت خوانده است.

شخص محجور چگونه می تواند از کسی شکایت کند؟

آیا محجور می تواند خود به تنهایی اقدام به طرح دعوا نماید؟

سوالی که مطرح می شود این است که شخصی که اهلیت استیفاء ندارد یعنی صغیر یا مجنون و یا غیر رشید است. اگر مورد ظلم و تعدی قرار گیرد و اقدامی غیر قانونی علیه او انجام شود چگونه می تواند دادخواهی کند و حقش را بگیرد؟ چراکه گفتیم شخص محجور از اهلیت قانونی برای دخالت در امور مالی و غیرمالی خود برخوردار نیست.

حداقل سن برای اقدام قانونی اشخاص ۱۸ سال تمام است و افراد زیر ۱۸ سال نمی توانند اقدام به طرح دعوا علیه دیگری نمایند از طرفی ممکن است شخصی ۱۸ سالش تمام شده یا بالای ۱۸ سال سن دارد. ولی به دلیل سفیه یا مجنون بودن اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. بطور کلی افراد محجور خود بتنهایی نمی توانند اقدام به طرح دعوا نمایند و قانون برای این دسته افراد تعیین تکلیف نموده است و طرح دعوا از طرف افراد محجور را توسط ولی یا قیم آنها جایز دانسته و حتی تکلیف قانونی آنها قرار داده است.

بنابراین اگر جرمی علیه محجور واقع شود یا به هر نحوی حقی از او زائل شود ولی ( پدر یا جد پدری) یا قیم می بایست از طرف او اقدام به طرح شکایت یا طرح دعوای حقوقی نماید و چنانچه ولی یا قیم فوت کرده یا مفقود باشند. و یا اینکه شخص محجور بخواهد از خودِ ولی یا قیم شکایت کند ، دادستان به عنوان مدعی العموم یا قیم موقت تعیین می کند یا خود شخصا اقدام می نماید. در صورتیکه ولی یا قیم وجود داشته باشد ولی از اقدام به طرح دعوا ممانعت نماید طبق ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادستان شخصا موضوع را پیگیری خواهد نمود.

چگونه می توان از شخص محجور شکایت کرد؟

طبق قانون آیین دادرسی مدنی برای طرح دعوا علیه محجور می بایست نام خود شخص محجور در ردیف خواندگان ذکر و مستقیما طرف دعوا قرار گیرد و چنانچه شخصی ولی یا قیم محجور را طرف دعوا قرار دهد دعوای او رد خواهد شد. بنابراین توجه داشته باشید برای طرح دعوای حقوقی حتما می بایست شخص محجور مستقیما طرف دعوا واقع شود. البته باید در نظر داشت که شخص محجوری که طرف دعوا قرار گرفته قانوناً می تواند از پاسخ به آن دعوا و دفاع در مقابل آن تا زمانی که ولی یا قیم او به دادرسی دعوت نشده است امتناع کند.

درصورتیکه شخص از ابتدا محجور نبوده و طرف دعوا واقع شود ولی در اثنای دادرسی محجور شود مثلا دچار جنون شود دادگاه جریان دادرسی را تا زمان معرفی ولی یا قیم او متوقف خواهد کرد.

در خصوص ارتکاب جرم توسط محجورین نیز دعوای کیفری می بایست برعلیه خود شخص محجور اقامه شود و رسیدگی به جرایم محجورین نیز طبق قوانین کیفری انجام خواهد شد.

نکته جالب این است که ممکن است شخصی نه صغیر باشد نه سفیه و نه دیوانه ولی از تصرف در امور مالی خود ممنوع باشد. شخص ورشکسته یعنی تاجری که بدهی او از دارائیش بیشتر بوده و کفاف دیونش را ندهد به حکم قانون از تصرف در اموال خود ممنوع است. و طرح دعوا یا دفاع در قبال آن در امور مالی می بایست از طرف مدیر تصفیه یا به طرفیت مدیر تصفیه واقع شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه شکایت از محجور با وکیل سارا وطن دوست در تماس باشید.

تاثیر توبه در مجازات و کاهش آن !!!

تاثیر توبه در کاهش مجازات ها با وکیل وطن دوست :

توبه چیست؟

توبه به معنی بازگشت از گناه است. تـوبه راه بخشش گناه توسط خداوند است و در سوره های مختلفی به توبه اشاره شده است. و سوره ای در قرآن با همین نام وجود دارد که نشان دهنده رحمانیت خداوند در مقابل انسان خطاکار می باشد. چنانکه در آیه ۱۶ می فرماید:

“و خداوند توبه هرکسی را که بخواهد می پذیرد و خداوند دانا و حکیم است. “

بنابراین با فرمایش خداوند درِ توبه به روی تمام انسانهای خطاکار باز است و هر خطاکاری که از کرده خود پشیمان شود خداوند توبه او را می پذیرد . البته بر اساس آموزه های اسلام توبه انواع و درجات مختلفی داشته و اصولی دارد که فرد گناهکار می بایست رعایت کند.

تاثیر توبه در مجازات

توبه در قانون مجازات اسلامی:

با توجه به اینکه خداوند بخشنده خود راهی برای بازگشت خطاکاران گذاشته و فرصتی دوباره برای جبران به آنها داده است. قانون مجازات اسلامی نیز که بر اساس شرع و فقه نگارش شده در مبحث پنجم از فصل یازدهم مواد ۱۱۴ الی ۱۱۹ با عنوان سقوط مجازات به موضوع توبه پرداخته. و توبه را یکی از راههای سقوط مجازات بیان کرده است.

آیا توبه مرتکب باعث سقوط و عدم اجرای مجازات می شود؟

تاثیر توبه در مجازات : مجازاتها در قانون ما به چهار دسته حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم می شوند. و تاثیر توبه در هر یک از این مجازاتها متفاوت می باشد که در ادامه به تفکیک به بیان آن می پردازیم.

توبه در جرایم حدّی :

جرم حدی به جرمی گفته می شود که نوع و میزان مجازات آن در شرع مشخص شده است. مثل جرم شرب خمر که مجازات آن در شرع مقدس ۸۰ ضربه شلاق تعیین شده که قانون مجازات اسلامی نیز به تبع آن ۸۰ ضربه شلاق در نظر گرفته است یا جرم قذف ( یعنی نسبت زنا یا لواط به کسی دادن) که مجازات آن در شرع ۸۰ ضربه شلاق است و قانون ما نیز برای این جرم ۸۰ ضربه شلاق در نظر گرفته است یا جرم زنای محصنه ( یعنی زنای زن شوهردار یا مرد زن دار ) که مجازاتش سنگسار است و …

توبه متهم قبل از اثبات جرم:

مشروط براینکه پشیمانی و اصلاح مرتکب برای دادگاه معلوم و محرز شود مجازاتش ساقط می شود. (به جز قذف و محاربه)

توبه متهم بعد از اثبات جرم :

اگر جرم با اقرار ثابت شده باشد دادگاه می تواند درخواست عفو مرتکب را توسط رئیس قوه قضائیه از رهبری بخواهد. (به جز قذف)

 • در جرم قذف که از جرایم حدی است توبه چه قبل و چه بعد از اثبات جرم موجب سقوط مجازات نمی شود چراکه این جرم حق الناس است .

 • در جرم محاربه توبه مرتکب قبل از دستگیری و تسلط به او موجب سقوط مجازات است و اگر با اقرار خود مرتکب جرم اثبات شده باشد. می تواند از عفو رهبری مذکور در فوق استفاده کند.

 • اگر جرم زنا و لواط به عنف ، اکراه یا اغفال بزهدیده باشد درصورتیکه توبه او پذیرفته شده و مجازات حدّش ساقط شود. به بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و یا ۳۱ تا ۹۹ ضربه شلاق یا هردو مجازات محکوم می شود.

توبه در جرایم تعزیری

جرم تعزیری به جرمی گفته می شود که نوع و میزان مجازات آن در شرع تعیین نشده. و با توجه به مسائل روز توسط دولت و قانونگذار تعیین شده است مثل جرم کلاهبرداری یا سرقت ساده .

توبه در برخی از جرایم تعزیری نیز موجب سقوط مجازات می شود . طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی توبه صرفاً در جرایم تعزیری درجه ۶ و ۷ و ۸ موجب از بین رفتن مجازات خواهد شد. مشروط بر اینکه توبه و ندامت مرتکب برای دادگاه محرز شود. در سایر جرایم تعزیری توبه موجب سقوط مجازات نمی شود ولی در تخفیف مجازات توسط دادگاه موثر است.

درصورت اعمال مقررات تکرار جرم یعنی زمانیکه مرتکب سابقاً مرتکب جرم تعزیری درجه ۱ تا ۶ شده و منتهی به صدور حکم قطعی گردیده باشد و از تاریخ قطعیت تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات مرتکب جرم جدید تعزیری با درجات فوق گردد درصورت توبه مجازاتش ساقط نمی شود.

توبه در قصاص و دیات:

تاثیر توبه در مجازات : در جرایم مستوجب قصاص مثل قتل و دیات مثل تصادف منتهی به فوت ، توبه مرتکب موجب سقوط مجازات نمی شود. چراکه هردو دسته از مجازاتها مانند قذف حق الناس هستند.

طبق ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری توبه مرتکب موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است.

شرایط توبه در مجازات ها

توبه مرتکب و ندامت و پشیمانی و اصلاح او می بایست توسط دادگاه محرز شود و صرف ادعای توبه کفایت نمی کند. درصورتی که توبه توسط دادگاه پذیرفته شده و موجب سقوط مجازات یا اعمال تخفیف در مجازات شود. و بعد مشخص شود که توبه مرتکب واقعی نبوده و تظاهر به توبه بوده مجازات قانونی اعمال خواهد شد. و در مجازاتهای تعزیری اشد مجازات اعمال خواهد شد.

توجه داشته باشید که مدارک توبه تا قبل از قطعی شدن حکم باید به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارائه شود. و در صورتیکه دادستان مخالف اعمال توبه باشد می تواند تجدیدنظرخواهی کند.

مرخصی بارداری ، زایمان و شیردهی + آموزش نحوه دریافت

نحوه دریافت مرخصی بارداری ، زایمان و شیردهی  : در هر کشوری قانونگذار برای اقشاری که ممکن است آسیپ پذیری بیشتری نسبت به سایرین داشته باشند امکانات و امتیازات ویژه ای را در نظر گرفته است . اقشار آسیب پذیرتر مانند کودکان، افرادی دارای معلولیت ، سالمندان و…

یک دسته دیگر از افرادی که آسیب پذیری بیشتری نسبت به سایرین دارند خانم های باردار هستند.

شرایط و نکات مهم مرخصی بارداری ، زایمان و شیردهی

در زمان بارداری خانم ها باید به آنها توجه بیشتری شود مثلا نباید جسم سنگین بلند کنند یا هر ورزشی را انجام دهند، حتی فشار های روحی و روانی نیز بر زنان باردار اثر گذار است و بهتر است که دوران بارداری خانم ها در آرامش سپری شود.

امروزه با توجه به اینکه شکل جامعه تغییر کرده و مسئولیت ها تقسیم شده، بانوان نیز خواسته یا ناخواسته در عرصه جامعه حضور دارند ، اغلب آنها به فعالیت های مختلفی مشغولند و نوبه خود نقش مهمی را در جامعه ایفا می کنند. در این بین، بانوانی که باردار هستندو به زودی مسئولیت مهم مادری را بر عهده می گیرن.د باید کمی بیشتر مراعات حال خود را بکنند و قدری بیشتر به آسایش و راحتی خود اهمیت دهند. چرا که آنها اکنون امانت دار موهبت بزرگی درون جسم خود هستند.

مرخصی بارداری ، زایمان و شیردهی

اگر خانه دار هستند و مسئولیت کار های خانه را بر عهده دارند. باید از زحمات آنها کاسته شود و اگر خارج از خانه مشغول به کارند بهتر است در مدت بارداری خود مرخصی بگیرند.

آیا همه کارمندان زن می توانند از مرخصی بارداری استفاده کنند؟

شرایط مرخصی بارداری

بانوان برای استفاده از مرخصی بارداری می بایست دارای شرایط ذیل باشند :

 1. حداقل به مدت ۶۰ روز کاری در سال گذشته حق بیمه پرداخت کرده باشد.
 2. در زمانی که هز مرخصی بارداری استفاده می کند. مشغول کار دیگری نباشد و حقوق دریافت نکند.
 3. در زمان مرخصی باید مشغول به کار بوده یا در مرخصی استحقاقی باشد.
 4. زایمان مربوط به فرزند اول تا چهارم باشد. فرزند چهارم به بعد مشمول مرخصی زایمان نمی شود.

مدت مرخصی بارداری :

مدت مرخصی بارداری بانوانی که یک یا دوقلو زایمان کرده اند به ۹ ماه افزایش یافته است
درصورتیکه کارمندی سه قلو یا بیشتر زایمان کند این مدت به ۱۲ ماه افزایش خواهد یافت.
همچنین جالب است بدانید بانوانی که تحت پوشش قانون کار هستند. نیازی نیست برای گرفتن مرخصی ۹ ماهه خود در دیوان عالی شکایت طرح کنند.

مرخصی شیردهی :

تغذیه نوزاد از شیر مادر بقدری دارای اهمیت است که علاوه براینکه زنان برای دوره بارداری و بعد از زایمان نیاز به استراحت و مراقبت دارند و باید از مرخصی بارداری و زایمان استفاده کنند. نوزاد تازه متولد شده نیز نیازمند رسیدگی بوده و باید از شیر مادر تغذیه کند.

بنابراین علاوه بر مرخصی بارداری و زایمان کارمندان زنی که تازه زایمان کرده اند طبق قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی تا ۲۰ ماهگی نوزاد هرروز به مدت یک ساعت می توانند مرخصی شیردهی بگیرند. و این ساعات جزو زمان کاری آنها حساب می شود و البته مادر می تواند درصورت نزدیک بودن به نوزاد خود مدت یک ساعت به سه نوبت تقسیم کرده از مرخصی خود برای شیر دادن به نوزادش استفاده کند. همچنین قانون مذکور ارگانهای دولتی و غیر دولتی را ملزم به ایجاد مکانهایی در نزدیکی محل کار برای تسهیل امر شیردهی نوزادان توسط مادران نموده است.

آیا مدت مرخصی بارداری جزو سابقه فرد محسوب می شود؟

بله تمام مدتی که خانم در مرخصی بارداری بسر می برد جزو سابقه او حساب شده و مزایا و پاداش نیز به او تعلق می گیرد.

امنیت شغلی زنان باردار

در این بین برای برخی بانوان نگرانی پیش می آید که نکند با گرفتن مرخصی، شخص دیگری موقعیت شغلی آنها را تصاحب کند. و یا در این بازه زمانی حقوق و مزایای آنها قطع شود، چه باید کرد؟ بهتر است بدانید علاوه بر اینکه خانم ها می توانند ۹ ماه مرخصی بارداری را داشته باشند.

طبق تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون کار، حقوق ایام مرخصی بارداری طبق مقررات تامین اجتماعی پرداخت خواهد شد. همچنین از آنجایی که مرخصی بارداری به معنای خاتمه قرار دادکار نیست. کسی نمی تواند موقعیت شغلی زن باردار را تصاحب کند. و بانوی باردار می تواند بعد از وضع حمل خود به کارش بازگردد. طبق قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی امنیت شغلی مادران بعد از دوران زایمان و هنگام شیردهی باید تامین شود.

کمک بارداری چیست؟

در قانون مقرره ای تحت عنوان کمک بارداری برای بانوان در نظر گرفته شده است طبق ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی کمک بارداری، دو سوم آخرین مزد و یا حقوق بیمه شده می باشد. که حداکثر برای مدت ۱۲ هفته جمعات قبل و بعد از وضع حمل بدون کسر سه روز اول پرداخت خواهد شد.

آیا مشمولین بیمه های اختیاری نیز می توانند از مرخصی زایمان استفاده کنند؟

نکته قابل توجه اینکه فقط بیمه های اجباری مشمول مرخصی زایمان و استفاده از کمک هزینه بارداری می شوند. و بیمه های اختیاری مشمول این امتیازات نمی باشند.

مرخصی زایمان برای کارمندان مرد

همانطور که می دانید در هنگام زایمان یک خانم همسرش نقش بسیار مهمی را در کمک به او ایفا می کند. چراکه در شرایط پس از زایمان زن نیاز به کمک بیشتری داشته و حضور همسر در منزل و در کنار مادر و نوزاد ضروری است. بنابراین ۳ روز مرخصی زایمان برای کارمندان مردی که همسرشان زایمان می کند. درنظر گرفته اند که البته این مرخصی سابقاً به مدت دو هفته بود که به دلیل کمبود اعتبار برای این موارد به ۳ روز کاهش پیدا کرد.

سخن پایانی با وکیل وطن دوست

مدت مرخصی بارداری سابقاً ۹۰ روز بود که ۴۵ روز آن به عنوان مرخصی بارداری و ۴۵ روز آن به عنوان مرخصی زایمان قرار می گرفت. اما بعدها مدت مرخصی به شش ماه و اکنون به ۹ ماه افزایش یافته است.

از آن جایی که نگرانی برای از دست دادن موقعیت شغلی و از دست دادن حقوق و مزایا وجود ندارد بهتر است بانوان از این فرصت استفاده کرده و از حقی که قانون کار برای آنها در نظر گرفته است بهترین بهره را ببرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط استفاده از مرخصی زایمان و هدیه زایمان تامین اجتماعی با وکیل سارا وطن دوست در تماس باشید.

سرقت موبایل | اگر گوشیمان را دزدیدند چکار کنیم؟

سرقت موبایل | اگر گوشیمان را دزدیدند چکار کنیم؟ موبایل یکی از وسیله هایی است که امروزه مورد استفاده اکثریت مردم بوده و به عنوان یک وسیله شخصی همیشه همراه آنها می باشد. اغلب محتوی اطلاعات شخصی و مهم افراد است که درصورت مفقود شدن یا به سرقت رفتن دردسر فراوانی برای شخص ایجاد خواهد کرد. و البته قیمت موبایل تحت تاثیر تورم اقتصادی و نوسانات ارزی روزانه در حال تغییر است. و مسلماً گم کردن یا به سرقت رفتن موبایل موجب ضرر مادی نیز برای صاحب آن خواهد بود.

متاسفانه تحقیقات به ما نشان می دهد در ایران با توجه به رشد سه برابری قیمت گوشی های موبایل، آمار سرقت آن ها نیز افزایش پیدا کرده است. همچنین با افزایش سرقت موبایل موجی از نگرانی در شهروندان ایجاد شده است. در این مقاله سعی کردیم برایتان از سرقت موبایل و شرایط اثبات آن، پیگیری آن و پیشگیری از سرقت سخن بگوییم ، با وکیل کیفری همراه باشید…

سرقت موبایل

چه زمانی می توان گفت که موبایل به سرقت رفته است؟

برای اینکه از نظر حقوقی حرف ما درست باشد و واقعا بدانیم سرقتی صورت گرفته یا خیر، ابتدا با ارکان سرقت آشنا شوید. یعنی با وجود این سه رکن است که سرقت معنا پیدا می کند.

رکن اول سرقت در ماده 267 ذکر شده است که می گوید سرقت عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر یعنی مال متعلق به شخص دیگری باشد.

رکـن دوم ربایش است عمل ربایش ممکن است از کیف قاپی شامل شود تا تهدید برای ربودن موبایل.

رکن سوم مربوط به نیت و قصد لازم برای ارتکاب جرم سرقت موبایل است یعنی فرد باید نیت و قصد آن را داشته و برای آن برنامه ریزی کرده باشد و اقدامی صورت گرفته باشد. پس همان طور که گفتیم در صورت وجود این سه رکن می توان کسی را سارق دانست و گفت که سرقتی صورت گرفته.

جالب است بدانید نحوه سرقت موبایل و محل سرقت موبایل آن در مجازات سارق تعیین کننده است.

مجازات سرقت گوشی از طریق کیف قاپی یا جیب بری چیست؟

اگر سرقت گوشی از طریق کیف قاپی یا جیب بری صورت گرفته باشد؛ طبق ماده 657 قانون مجازات اسلامی :هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اگر سرقت موبایل با آزار صورت گیرد یا سارق مسلح باشد، مجازات آن چیست؟

طبق ماده 652 قانون مجازات اسلامی اگر سرقت موبایل همراه با آزار باشد. و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اگر سرقت گوشی در شب صورت گرفته باشد و آن سرقت با سلاح همراه بوده باشد. آنگاه طبق ماده 654:

 • هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر با بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای سارقان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد.
 • اگر سرقت گوشی در خیابان ها و راه ها صورت گرفته باشد در صورتی که محارب صورت نگرفته باشد به سه تا پانزده سال حبس تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود.

چگونه می توان اثبات کرد که موبایل به سرقت رفته است؟

ابتدا بدانید که از چند طریق می توان اثبات کرد که موبایل شما به سرقت رفته است.

 1. برای اثبات سرقت گوشی می توانید به هر یک از ادله اثبات دعوا استناد کنید مثلا یکی از ادله اثبات دعوا شاهد است. یکی از راه ها آن است که شاهد در دادگاه شهادت دهد. همچنین اگر خود مرتکب نیز اقرار کند، سرقت اثبات می شود.
 2. شاید از خودتان بپرسید که در صورت داشتن فیلم از دوربین مدار بسته و یا داشتن تصویر می توان سرقت را اثبات کرد؟ بله می توان برای اثبات از دوربین مداربسته، فیلم یا عکس کمک گرفت.

ولی متاسفانه از آنجایی که سرقت به طور ناگهانی صورت می گیرد. در اکثر موارد فرد شاکی سند و مدرکی برای اثبات سرقت گوشی ندارد. در این حالت ابتدا بهتر است شاکی اقدام به طرح شکایت کیفری نماید و از پلیس و مراجع قانونی بخواهد تا با انجام تحقیقات سارق را پیدا کرده و اینگونه بتوان سرقت را اثبات کرد.

برای بسیاری این پرسش به وجود آمده است که اقداماتی که پلیس برای پیدا شدن تلفن همراه انجام می دهد، چیست؟ پلیس به تقاضای شاکی اقدام به انگشت نگاری می نماید. و یا با ردیابی سیمکارت آن موبایل، سارق را شناسایی کرده و سرقت را اثبات می نماید.

در این بخش از مقاله قصد داریم درباره مراحل پیگیری سرقت گوشی برایتان توضیحاتی را ارائه دهیم.
با ما همراه باشید.

مرحله اول :

آن است که شاکی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی رجوع کند. و شکایت طرح کند، همچنین در فرم شکایتی که طرح می شود باید ذکر شود که سرقت گوشی به چه صورت بوده است. مثلا به صورت کیف قاپی بوده و یا به صورت جیب بری بوده و…

مرحله دوم :

بعد از این مرحله باید منتظر ابلاغیه های دادسرا بمانید و بعد از اینکه ابلاغیه صادر شد. شما به دادسرا احضار می شوید سپس بعد از رفتن به دادسرا توضیحات خود و همچنین تمام شواهد و مدارکی را هم که در اختیار دارید ارائه می دهید.

سومین مرحله :

مرحله شناسایی سارق است که دو حالت وجود دارد :

 • اگر سارق آشناست و یا شاکی به کسی مظنون است. می توان آن فرد را معرفی کرد تا درباره وی نیز تحقیق شود .
 • اگر سارق غریبه است و یا اصلا نمی دانید چه شخصی است. بهتر است از دادسرا تقاضا کنید که پلیس به شما کمک کند و تحقیقاتی را انجام دهد تا سارق شناسایی شود.

دیگر روش های پیدا کردن موبایل سرقت شده

روش های متفاوت دیگری بجز شکایت از طریق مراجع قضایی برای پیگیری موبایل سرقت شده :

ردیابی گوشی با GPS :

اگر اینترنت سیم کارت گوشی شما و قابلیت GPS در آن فعال باشد. می توانید از این طریق و البته فعال بودن قابلیت find my iPhone در آیفون ها یا Android Device Manager در گوشی های اندرویدی برای گوشی های به سرقت رفته خود اقدام کنید.

ثبت نام در سامانه همیاب:

جالب است بدانید سامانه کشوری به نام همیاب 24 وجود دارد.
یکی از راه های مهم پیگیری گوشی سرقت شده از طریق همین سامانه انجام می شود.
جهت فعال شدن فرآیند ردیابی گوشی سرقتی یا گم شده شماره IMEI گوشی را در سامانه همیاب 24 ثبت نمایید.

پیگیری گوشی سرقت شده از طریق اپراتور همراه اول بعد از به دست آوردن کد IMEI مراحل زیر را طی کنید :
کد IMEI#سریال گوشی 2141*10را با یکی از خطوط همراه اول شماره گیری کنید.
بعد از این مرحله به مدت 10 روز سیم کارت شما رد یابی خواهد شد و نتیجه رد یابی برای شما ارسال خواهد شد.

اگر بخواهید گوشی سرقت شده خودتان را از طریق اپراتور ایرانسل پیگیری کنید باید به شیوه زیر عمل کنید :

در این روش باید کد IMEI گوشی مورد نظرتان را داشته باشید. سپس با یکی از خطوط ایرانسل مراحل زیر را انجام دهید.
کد # 6410 * را از گوشی شماره گیری کنید.
سپس عدد 1 را ارسال کنید چرا که از این طریق هزینه رد یابی و پیگیری گوشی سرقت شده که معادل 100 تومان است از حساب شما کسر می شود با ارسال عدد 1 یا دو عدد پیشنهادی دیگر اپراتور سیم کارتی که در گوشی مفقود شده شما فعال بوده را مشخص کنید.

کد IMEI گوشی را ارسال نمایید.

در این حالت ایرانسل ظرف 48 ساعت نتیجه را بررسی کرده و از طریق پیامک برایتان ارسال خواهد کرد.
از این طریق راحت تر می توانید مراحل قانونی را طی کنید.

سخن پایانی با وکیل وطن دوست :

در این مقاله سعی کردیم مجازات سرقت گوشی و مراحل پیگیری آن را برایتان به اختصار توضیح دهیم.

 • برای اینکه کم تر در معرض سرقت قرار بگیریم می توان اقدامات دیگری را نیز انجام دهیم / مثلا اگر موبایل‌تان در کیف تان قرار دارد بهتر است کیف خود را به صورت ضرب دری بندازید. و یا از خیابان ها و مکان های خلوت عبور نکنید.
 • همچنین بهترین کار این است که سریعا گوشی خود را رجیستر کنید. حتما بعد از خرید گوشی موبایل در سریع ترین زمان ممکن آن را در سامانه همتا ثبت و به نام خودتان رجیستر کنید.
 • حتما برای دستگاه خود قفل بگذارید تا سارق نتواند به آسانی به اطلاعات تلفن همراه شما دسترسی پیدا کند. و نیز هنگام صحبت کردن با موبایل در اماکن عمومی سعی کنید حتی الامکان از هندز فری یا آی پد استفاده کنید و کمتر گوشی خود را در معرض دید قرار دهید.
 • همچنین قابلیت find my iPhone یا Android Device manager را فعال کنید.
 • حتما یک Gmail را در گوشی خود فعال کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه سرقت موبایل و پیگیری آن از طریق مراجع قضایی با وکیل خود سارا وطن دوست در تماس باشید.

مجازات تکمیلی چیست ؟ و در چه شرایطی اعمال می شود ؟

مجازات تکمیلی در چه مواری اعمال می شود ؟ توضیحات تکمیلی در ادامه با وکیل سارا وطن دوست :

انواع مجازات ها

مجازاتها بطورکلی به سه دسته تقسیم می شوند:

۱) مجازاتهای اصلی :

مجازات هایی هستند که به طور خاص و مشخص در قوانین ما برای هر جرم تعیین شده اند.
جالب است بدانید مجازاتهای اصلی خود به ۴ دسته حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم می شوند.

مجازات تکمیلی چیست ؟

حدود :

به مجازاتهایی گفته میشود که نوع و میزان آنها در شرع مقدس معین شده و قانونگذار نمی تواند آنها را تغییر دهد و قابل تخفیف و تبدیل توسط دادگاه نبوده و باید عینا اجرا شوند چراکه حدود (به استثنای حد قذف) حق الله بوده و در صورت اثبات قابل گذشت نیست مگر در صورت توبه.

قصاص :

یعنی مقابله به مثل چشم در برابر چشم گوش در برابر گوش جان در برابر جان . مجازات قصاص دو حالت دارد قصاص نفس و قصاص عضو که احکام خود را دارد.

توجه داشته باشید که اعدام و قصاص نفس با یکدیگر تفاوت دارند چراکه اعدام مجازات تعزیریست و ممکن است برای جرایم متعددی نظیر قاچاق مواد مخدر اعمال شود ولی قصاص نفس وقتی اجرا می شود که شخصی دیگری را به قتل رسانده باشد. حال شاید برایتان این پرسش به وجود بیاید کسی که در دفاع مشروع از خود باعث مرگ کسی شود آیا قصاص می شود؟

دیات :

در لغت به معنای خونبهاست و طبق ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی زمانیکه آسیب عمدی به جان یا عضو کسی وارد شود ومنفعت او به خطر افتد یا در مورد جنایات عمدی در مواردی که قصاص ندارد، دیه پرداخت می شود.

تعزیرات :

مجازاتهایی هستند در موارد نقض مقررات و نظامات دولتی اجرا می شوند که نوع، میزان و نحوه اعمال آنها توسط قانون تعیین شده و قابل تغییر است.

حال که با مجازات اصلی آشنا شدید به بحث اصلی خود یعنی مجازات تکمیلی می پردازیم :

2- مجازات های تکمیلی

هر عملی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است و برای هرجرمی یک یا چند مجازات به عنوان مجازات اصلی که در فوق اشاره شد در نظر گرفته شده است . گاهی با توجه به نوع و اوضاع و احوال جرم و همچنین شخصیت مرتکب دادگاه علاوه بر مجازاتهای اصلی حکم به مجـازات تکـمیلی نیز می دهد. حکم به مجـازات تکمیـلی اختیاری بوده و قاضی الزامی به آن ندارد.
مجازات تکمیلی ، مکمل مجازات اصلیست و در مواقعی که قاضی مجازات اصلی را کافی نداند با تجویز ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی و اصلاحیه آن طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در کنار مجازات اصلی مانند حبس حکم به مجازات تبعی خواهد داد.
مجازات تکمیلی در مورد کلیه جرایم مستوجب حد ، قصاص و تعزیر قابل اعمال بوده و در خصوص دیات اعمال نمی شود.

مجازاتهای تکمیلی شامل چه مواردیست؟

طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مجازاتهای تکمیلی به شرح ذیل است:

 1. اقامت اجباری در محل معین
 2. منع از اقامت در محل یا محل های معین
 3. منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
 4. انفصال از خدمات دولتی و عمومی
 5. منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
 6. منـع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارتی
 7. منع از حمل سلاح
 8. مـنع از خروج اتباع ایران از کشور
 9. اخراج بیگانگان از کشور
 10. الزام به خدمات عمومی
 11. منع از عضویت در حزب ها، گروها و دسته های سیاسی و اجتماعی
 12. تو قیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه در ارتکاب جرم
 13. الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
 14. الزام به تحصیل
 15. انتشار حکم محکومیت قطعی

دادگاه نمی تواند جز موارد اشاره شده در فوق به عنوان مجازات تکمیلی حکم دهد.

آیا مجازاتهای تکمیلی قابل تشدید است؟

هنگامی که فردی به یک یا چند مورد از مجازات های تکمیلی محکوم شده و از اجرای آن سرباز می زند به طور مثال از داشتن دسته چک یا حمل سلاح منع شده اما همچنان از آن استفاده می کند در این صورت مجازات تکمیلی تشدید و یا تبدیل خواهد شد.

مرتبه اول

در مرتبه اول اگر محکوم از انجام مجازات تکمیلی سرباز زند تا یک سوم مدت مجازات به آن افزوده می شود به طور مثال اگر شخصی به مدت یکسال از عضویت در حزب ها و دسته های سیاسی و اجتماعی منع شده باشد و در گزارشی به مرجع قضایی اطلاع داده شود که مجددا در آن گروهها عضو شده دادگاه تا یک سوم ، مدت مجـازات تکمیلـی را افزایش دهد.

مرتبه دوم

در مرتبه دوم باقی مدت محکومیت تکمیلی به حبس یا جزای نقدی درجه ۷ یا ۸ تبدیل خواهد شد.مثلا اگر شخصی به مدت دو سال به مکانی تبعید شده باشد و برای بار دوم قصد ترک آن محل را کند قاضی صادر کننده رای باقی مجازات را به جزای نقدی یا حبس تبدیل می کند و مجازات تکمیلی ادامه نخواهد یافت و با تصمیم دادگاه باید جزای نقدی پرداخت کند یا مدت حبس را تحمل کند.

حداکثر مدت مجازات تکمیلی دو سال است.

ممکن است مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند مثلا مجازات اصلی جرمی انفصال از خدمات دولتی بوده و مجازات تکمیلی آن نیز انفصال از خدمات دولتی باشد در اینصورت فقط مجازات اصلی باید در حکم قید شود و مجازات تکمیلی اعمال نخواهد شد.

آیا مجازاتهای تکمیلی قابل تخفیف یا بخشش هستند؟

قانونگذار درصورت وجود سه شرط ذیل اعمال تخفیف مجازات یا لغو مجازات تکمیلی را پیش بینی کرده است:

 1. پیشنهاد قاضی اجرای احکام
 2. تحمل نیمی از مجازات تکمیلی
 3. احراز اصلاح مرتکب و اطمینان از عدم تکرار جرم

تخفیف یا لغو مجازات تکمیلی کاملا اختیاری بوده و بنا به صلاحدید دادگاه صادر کننده حکم است.

آیا مجازات تکمیلی قابل خرید است؟

خیر، و در صورت صلاحدید دادگاه حتما باید اجرا شود.

3- مجازاتهای تبعی

مجازاتهایی هستند که به صورت خودکار و اتوماتیک به مجرم تحمیل می شوند و نیازی به ذکر کردن در حکم ندارند.

مجازات تکمیلی و تبعی با یکدیگر شباهت ها و تفاوتهایی دارند که در ادامه به آن می پردازیم:

تفاوتها :

 

 1. اعمال مجازاتهای تکمیلی کاملا در اختیار دادگاه است مگر در موارد استثنایی، اما مجازاتهای تبعی در اختیار دادگاه نیست و طبق قانون و به صورت اتوماتیک بر مجرم تحمیل می شود.
 2. مجـازات تکمـیلی باید در رای دادگاه ذکر شود اما مجازات تبعی نیازی به ذکر در رای دادگاه ندارد.
 3. مـجازات تکمـیلی هم درمورد جرایم عمدی و هم غیرعمدی اعمال می شود اما مجازات تبعی تنها برای جرایم عمدیست.

شباهت ها:

هم مجازات تکمیلی و هم تبعی نسبت به شخص حقیقی اعمال می شود نه اشخاص حقوقی.

سخن پایانی : در این مقاله انواع مجازات را نام برده و مجازات تکمیلی را شرح دادیم . فراموش نکنیم برای اشخاص مجرم نیز فرصت جبران وجود دارد و می توان با کمک و تجربه یک وکیل متخصص از صدور یا اجرای حکم محکومیت کیفری نا متناسب با جرم و شخصیت مرتکب جلوگیری و از ظرفیتهای قانونی مختلف مانند مجازاتهای جایگزین حبس و تبدیل و تخفیف مجازات و… بهره مند شد .

برای کسب اطلاعات بیشتر با وکیل سارا وطن دوست – وکیل پایه یک دادگستری همراه باشید.

تعلیق مجازات چیست ؟ + روش های اقدام

تعلیق مجازات چیست ؟ یکی از نهادهایی که قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی پیش بینی کرده تعلیق اجرای مجازات است. تعلیق همانطور که از نامش پیداست یعنی معلق کردن. و تعلیق مجـازات یعنی تمام یا قسمتی از مجازات تحت شرایطی برای مدت معینی اعمال نمی شود. و درصورت عدم ارتکاب جرم جدید و یا انجام دستورات دادگاه بعد از مدت تعیین شده بلااثر شده و دیگر اجرا نخواهد شد.

تعلیق اجرای مجازات در مورد کدام یک از جرایم قابل اعمال است؟

طبق ماده ۴۶ قانون مجـازات اسلامی تعلیق در مورد جرایم تعزیری درجه ۳ تا ۸ اجرا می شود . مثلا در مورد مجازات حبس و شلاق. قاضی می تواند در خصوص محکومینی که مجازات قانونی جرم ارتکابی آنها تا ۱۵ سال حبس و یا تا ۹۹ ضربه شلاق تعزیریست. حکم تعلیقی صادر و تحت شرایطی اجرای مجـازات را تعلیق نماید.

تعلیق مجازات چیست ؟

مجازات کدامیک از جرایم قابل تعلیق نیست؟

قانونگذار بنابر رعایت پاره ای از مسائل مربوط به نظم عمومی وموارد امنیتی تعلیق اجرای مجازات را در برخی از جرایم مصلحت نداسته و ممنوع اعلام کرده است.

این جرایم به حکم ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:

 • الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات.
 • ب) جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدمربایی و اسیدپاشی.
 • پ) قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا.
 • ت) قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان.
 • ث) تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض.
 • ج) جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال.

مدت زمان تعلیق چقدر است و حکم تعلیقی چگونه اجرا می شود؟

حکمی که بصورت تعلیقی صادر میشود دائمی نیست. و این تعلیق برای یک بازه زمانی معین است. که توسط دادگاه تعیین‌می شود.

یعنی به مدت دوسال ، آن ۶ ماه حبس اجرا نمی شود. و اگر در این دو سال ، مرتکب جرمی نشده و اجرای دستورات و تدابیری که دادگاه در نظر گرفته را انجام دهد، حکم تعلیقی بلااثر شده و حکم دیگر اجرا نخواهد شد و درغیر اینصورت برای بار اول دادگاه می تواند یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه کند، یا کلا تعلیق اجرای مجازات را لغو کرده و مجازات اجرا کند و برای بار دوم حتما تعلیق لغو شده و مجازات اجرا خواهد شد.

درصورت ارتکاب جرم عمدی جدید در زمان تعلیق نیز علاوه بر لغو تعلیق و اجرای مجـازات ، مجـازات جرم جدید نیز اجرا خواهد شد. مدت زمان تعلیق درهرصورت نباید کمتر از یک سال و بیشتر از دو سال باشد.

آیا حکم به تعلیق اجرای مجازات باید ضمن صدور حکم توسط قاضی داده شود یا بعد از اجرای قسمتی از حکم نیز محکوم می تواند درخواست تعلیق کند؟

درصورتیکه حکمی که از دادگاه صادر شده تعلیقی نباشد. خود محکوم می تواند در صورت واجد شرایط بودن از طریق دادستان و یا قاضی اجرای احکام درخواست تعلیق اجرای مجازات را نماید. البته ناگفته نماند که محکوم برای چنین تقاضایی می بایست حتما یک سوم از مجاراتش را تحمل کرده باشد.

با تعلیق اجرای مجازات خسارات وارده به شاکی و مدعی خصوصی چه می شود؟

باید بدانید مجرم حتما مجازات می شود و هیچ جرمی بی پاسخ نمی ماند. و حتما در ترازوی عدالت سنجیده می شود. اما هنگام تعلیق اجرای حکم فرد تنها از جنبه عمومی جرم رهایی می یابد. و هم چنان جنبه خصوصی جرم پا برجاست و تنها با گذشت شاکی خصوصی این پرونده مختومه می گردد.

انواع تعلیق اجرای مجازات دو گونه است :

۱) تعلیق ساده :

در این این نوف تعلیق فردی که مرتکب جرم شده بی هیچ قید و شرطی از مجـازات جرم خود معاف می شود. در این بازه از زمان اگر جرم جدیدی مرتکب نشود. از مجـازات کاملا معاف می شود و اگر دوباره جرمی مرتکب شود قطعا مجـازات می گردد.

۲) تعلیق مراقبتی :

در این نوع تعلیق فرد. علاوه بر اینکه باید در بازه زمان مشخص شده, مرتکب جرمی نشود باید دستورات و تدابیر تعیین شده از طرف دادگاه را نیز رعایت کند. تا بعد از پایان مدت تعلیق از مجازات معاف شود.

چرا تعلیق مجازات اعمال می شود؟ فایده و فلسفه تعلیق اجرای مجازات چیست؟

تصور کنید فردی برای اولین بار و به دلیل مشکلات اقتصادی مرتکب جرم سرقت شده است. چنین فردی که قبلا سابقه نداشته و اکنون شرایط پیرامون در ارتکاب عمل مجرمانه وی تاثیرگذار بوده در اجرای مجازات می بایست به زندان برود. و اثرات مخرب این مجازات بدون شک برای این فرد بیشتر از تاثیر مثبت و اصلاح اوست. به همین دلیل قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی نهاد جدیدی بنام تعلیق اجرای حکم را تاسیس نموده است. که گام بزرگ و مثبتی در ارتقای نظام حقوق کیفری می باشد‌.

دادگاه در مواردی صلاح را بر این می بیند که حکم را تعلیق کنند. یعنی اجرای حکم را برای مدت معینی به عقب بیاندازد چرا که این کار باعث می شود فرصتی دوباره به متهم داده شود همان طور که می دانید سوء پیشینه موجب می شود افراد از بسیاری از حقوق اجتماعی محروم گردند ولی با اجرای حکم تعلیقی فرد می تواند جامعه را برای کار و تلاشی دوباره بستری مهیا و آماده ببیند. افراد پس از رفتن به زندان کنار مجرمان دیگر قرار می گیرند. و آنها را همراه و دوست خود می بینند و رنگ و بوی آنها را می گیرند. بنابراین فضای زندان برای همه نقش تربیتی را ایفا نمی کند. برای همین در برخی موارد قاضی برای اصلاح آن فرد تدبیر دیگری می اندیشد که این تدبیر همان تعلیق اجرای حکم است.

توجه داشته باشید یک وکیل متخصص در امور کیفری که تجربه چنین پرونده هایی را دارد. می تواند در توجیه دادگاه برای صدور حکم برائت و یا صدور حکم تعلیقی موثر باشد. برای کسب اطلاعات کاملتر در این زمینه با ما در تماس باشید.

آزادی مشروط و نحوه گرفتن آن

آزادی مشروط را چگونه بگیریم ؟ تصور کنید فردی به حبس محکوم شده است. و باید مدتی را در زندان سپری کند قطعا بین زندانیان نیز تفاوتی وجود دارد. برخی از آنها در زندان تغییر رویه می دهند و رفتار خود را اصلاح می کنند تا برای خود و دیگران فرد مفیدی باشند. و اینگونه خود را از دیگران متمایز می کنند.

قانونگذار نیز در پی اصلاح رفتار بعضی از زندانیان از سال ۱۳۷۷ به این فکر افتادند تا در جهت تشویق مجرمین برای اصلاح رفتار و عدم تمایل به تکرار جرم برای این دسته از افراد امتیازات ویژه ای قائل باشند. قانونگذار در قانون جدید مجازات اسلامی برای حبس زدایی در جهت کاهش اثرات مخرب مجازات حبس و تحکیم خانواده های محکومین تاسیسات ویژه ای نظیر مجازاتهای جایگزین حبس ، نظام نیمه آزادی ، آزادی مشـروط ، پابند الکترونیکی و… برای محکومین به حبس در نظر گرفته است. که بسیار قابل توجه بوده و قدمی مثبت در نظام حقوق کیفری ایران می باشد.

در ادامه با وکیل وطن دوست همراه باشید تا با تعریف آزادی مشـروط ، مدت و شرایط اعمال آن آشنا شوید.

آزادی مشروط چیست؟

یکی از این امتیازات ویژه برای محکومین به حبس تعزیری ، آزادی مشـروط است. یعنی زندانی به شرط انجام یک سری دستوراتی که از سوی دادگاه و نظام قضایی مورد تائید است باقی حبس خود را مشمول عفو می شود. آزادی مشروط با مرخصی متفاوت است. در مرخصی فرد زندانی چند روزی را به مرخصی می رود. و دوباره برای پر کردن مابقی حبس خود به زندان باز می گردد. اما در آزادی مشـروط هنگامی که دادگاه رای به آزادی می دهد. ( که این آزادی قطعا دارای شرط هایی نیز می باشد) فرد زندانی دیگر لازم نیست به زندان باز گردد و از ادامه حبس معاف می شود.

آزادی مشـروط بعد از تحمل چه مقداری از حبس اعمال می شود؟

طبق ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی ، آزادی مشـروط برای افرادی که محکوم به حبس تعزیری بیش از ۱۰ سال شده اند. پس از تحمل نیمی از حبس و برای محکومین به حبس تعزیری ۱۰ سال و یا کمتر از آن پس از تحمل یک سوم مدت حبس اجرا می شود. به عنوان مثال فردی که به جرم مزاحمت به شش سال زندان محکوم می شود. در صورت گذراندن 2 سال از حبس خود یعنی یک سوم آن در صورت داشتن شرایط می تواند از آزادی مشروط استفاده کند.

کدام یک از محکومین می توانند از آزادی مشروط استفاده کنند؟

 1. آن دسته از محکومانی که در زندان رفتار و اخلاقشان خوب بوده باشد.
 2. رفتار محکوم حاکی از اصلاح و عدم تکرار جرم توسط او باشد.
 3. محکوم قبلا از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.
 4. محکوم با نظر دادگاه حتی الامکان برای جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی اقدامی کرده باشد.

شرایط مذکور در فوق و نیز تحمل نصف یا یک سوم حبس توسط زندانی با گزارش رئیس زندان به اطلاع قاضی اجرای احکام رسیده و قاضی اجرا باید در مورد انقضای این مواعد و تحقق شرایط در خصوص زندانی بررسی و تحقیق نموده و بعد از احراز آن ، پیشنهاد آزادی مشـروط را به دادگاه صادرکننده رای می دهد.

آزادی مشروط

مدت آزادی مشـروط و زمانی که محکوم بطور مشروط آزاد است چقدر است؟

مدت آزادی مشـروط برای مابقی مدت حبس می باشد مثلا اگر شخصی محکوم به ۲ سال حبس است. بعد از تحمل یک سوم حبس یعنی ۸ ماه از آزادی مشروط استفاده می کند. مدت آزادی مشـروط او ۱۶ ماه خواهد بود .و بعد از گذشت ۱۶ ماه درصورتی که مرتکب جرمی نشده و دستورات دادگاه را اجرا کرده باشد بطور قطعی آزاد خواهد شد. البته طبق ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند مدت آزادی مشروط را کمتر یا بیشتر از مقدار باقیمانده حبس نماید. مشروط بر اینکه این مدت کمتر از یک سال یا بیشتر از پنج سال نباشد. مگر اینکه مدت باقیمانده حبس کمتر از یک سال باشد. که در اینصورت آزادی مشـروط به همان میزان باقیمانده از حبس خواهد بود.

ممکن است دادگاه با توجه به شخصیت محکوم و اوضاع و احوال جرم او را ملزم به اجرای یکسری دستورات نماید. درصورتیکه محکوم در مدت آزادی مشروط از دستورات دادگاه پیروی نکند دفعه اول یک تا دو سال به مدت آزادی مشروط وی اضافه می شود. و در صورت تکرار یا ارتکاب جرمی در آن مدت علاوه بر مجازات آن جرم آزادی مشـروط وی لغو شده و می بایست به زندان برگردد.

چه کسانی نمی توانند از آزادی مشروط استفاده کنند؟

 1. آزادی مشـروط برای کسانی که به حبس ابد محکوم اند، امکان پذیر نیست.
 2. آزادی مشروط برای زندانی های سیاسی نیز امکان پذیر نیست، چرا که یکی از شرایط اعمال آزادی مشروط این است که رفتار محکوم باید حاکی از آن باشد. که دیگر نمی خواهد به جرم گذشته خود را تکرار کند اما از آن جا که دوباره نگرانی از بر هم زدن امنیت ملی وجود دارد. و مجرمان سیاسی روی عقاید خود پا فشاری می کنند. آزادی مشـروط برای این دسته از افراد مانند حبس ابد نیز امکان پذیر نیست.
 3. دسته سوم برای زندانیان مواد مخدر است، برای این دسته از افراد نیز آزادی مشـروط امکان پذیر نیست.
 4. محکومین به اعدام شامل آزادی مشـروط نمی شوند اما بهتر است بدانید ممکن است شامل عفو مشروط شوند. که با آزادی مشروط متفاوت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آزادی مشروط با ما در ارتباط باشید.

آیا فیلمبرداری یا تصویربرداری مخفیانه از افراد جرم است؟

آیا فیلمبرداری یا تصویربرداری مخفیانه از افراد جرم است؟ هر شخصی در زندگی خود حریمی دارد که می بایست توسط سایرین محترم شمرده شود. و کسی حق ندارد بدون اجازه و رضایت فرد این حریم را بشکند.

حریم خصوصی همانطورکه از نامش پیداست. مسائل شخصی مربوط به هر فردیست که فقط با اجازه خود او می تواند در اختیار دیگران قرار بگیرد . این حریم خصوصی میتواند مربوط به حریم فیزیکی شخص باشد. یا مربوط به حریم غیر مادی او. بدن انسان و محیط اطراف او بطور عرفی ، خانه ، اتومبیل ، گوشی موبایل و… حریم شخصی محسوب می شوند.

به عنوان مثال جسم هر انسانی حریم خصوصی اوست. و چنانچه فردی بخواهد بدون رضایت به او نزدیک شده یا او را لمس کند وارد حریم خصوصی او شده و تعرض به حریم شخصی محسوب می شود. این تعرض می تواند بدون تماس فیزیکی و با فاصله از فرد انجام شود. مثل اینکه با دوربین فیلمبرداری یا موبایل از شخصی که مطلع نیست فیلمبرداری شود. و یا اینکه با هک کردن گوشی کسی به اطلاعات خصوصی او دست پیدا کرد ، در اینصورت نیز حریم خصوصی شخص مورد تعرض واقع شده است.

فیلمبرداری یا تصویربرداری مخفیانه از افراد

نقض حریم خصوصی افراد

حریم خصوصی حق هر انسانیست تاجائیکه علاوه بر اسناد بین المللی حقوق بشر ، حتی امام خمینی در فرمان ۸ ماده ای خود بر حفظ آن توسط مقامات دولتی تاکید نموده است. و یا در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی بر عدم افشای مضمون اسناد و نامه ها و فیلم و عکسهای خانوادگی و خصوصی و غیر مرتبط با جرم و ضبط بی مورد آنها تاکید شده است. یکی از ملزومات رعایت این حق ، محفوظ ماندن صدا و تصویر افراد است .

اگر دقت کرده باشید در مکانهایی که دوربین مداربسته نصب شده است این موضوع توسط تابلوهایی در آن مکان به اطلاع افراد می رسد. و این اقدام برای حفظ حریم خصوصی افراد می باشد. چراکه طبق ماده ۴۱ منشور حقوق شهروندی کنترل صوتی و تصویری در اماکن عمومی و محل کار و… درصورتیکه خلاف قانون باشد ممنوع است.

آیا صرف تصویر برداری بصورت مخفیانه جرم است؟

به طور کلی صرف تصویر برداری مخفیانه جرم نیست و متاسفانه در حال حاضر عنوان قانونی مجزا برای جرم بودن این عمل وجود ندارد . اما بطور محدود و تحت شرایطی فیلمبرداری یا تصویربرداری مخفیانه از افراد جرم انگاری شده و برای آن مجازات های متفاوتی معین شده است .

یکی از مواردی که می توان نام برد ماده ی ۱۷ قانون جرایم رایانه ای است که طبق این ماده کسی که به وسیله ی سامانه های رایانه ای یا مخابراتی ، صوت ، تصویر و یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر یا در دسترس دیگران قرار دهد مجرم محسوب می گردد.

البته این عمل مرتکب در صورتی جرم محسوب میشود. که عرفا موجب ضرر یا هتک حیثیت شخص شده باشد و این ماده صرف انتشار و یا در دسترس دیگران قراردادن تصویر یا فیلم را صرف نظر ازینکه توسط خود مرتکب تصویربرداری شده یا دیگری جرم دانسته. بنابراین برای تحقق جرم موضوع این ماده دو شرط لازم است اول نارضایتی شخص دوم ورود ضرر یا هتک حیثیت.

مجازات آیا فیلمبرداری یا تصویربرداری مخفیانه

مجازاتی که قانون گذار برای این جرم در نظر گرفته است .

حبس از نود یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از ۵ ملیون ریال تا ۴۰ ملیون ریال یا هر دو مجازات می باشد .

حکم مجازات تهدید به انتشار عکس و فیلم خصوصی دیگران همانند انتشار آن همین مقدار مجازات را داراست.

از دیگر موارد جرم انگاری شده در این موضوع می توان به قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیر مجاز دارند ، اشاره کرد.

طبق بند ب ماده ۵ قانون

نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیر مجاز دارند، تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن ها فاقد پوشش مناسب باشند مانند حمام ها و استخر ها جرم می باشد . طبق این ماده هم صرف تصویر برداری یا فیلم برداری از بانوان جرم نبوده و باید شرایط اضافه بر آن موجود باشد. که آن فاقد پوشش مناسب بودن بانوان می باشد . بنابراین باید دقت شود که در آن لحظه ی فیلم برداری یا عکس برداری اگر بانوان پوشش و حجاب داشته باشند آن عمل جرم محسوب نمی شود .

اما خوشبختانه در این ماده جرم وابسته و مقید به انتشار و توزیع و تکثیر نمی باشد. و صرف فیلم برداری و عکس برداری با شرایطی که ذکر کردیم جرم محسوب می شود .

طبق بند ج ماده ۵ قانون

نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیر مجاز دارند ، تهیه مخفیانه ی فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی دیگران جرم می باشد .

ابتدا نیاز است تا بدانیم منظور قانون گذار از کلمه ی مبتذل چه می باشد. زیرا تعریف قانونی آن با اطلاعات مردم عامه متفاوت می باشد .

در تعاریف حقوقی کلمه ی مبتذل از کلمه ی مستهجن جدا شده و معانی متفاوتی دارند و کلمه ی مبتذل در لغت به معنای پست و فرومایه و بی ارزش و دردسترس همگان است. و اصطلاحا به معنای محتوایی که متعارف نبوده و عرف آن هارا پسندیده نمی شمارد می باشد .

اما کلمه ی مستهجن به معنی نشان دادن زن و مرد عریان یا همخوابگی آنها می باشد .
در این ماده قانون گذار معنای اول را منظور داشته است. طبق این بند تهیه ی این محتوا به صورت صرف جرم نیست و این عمل مقید و وابسته به توزیع یا تکثیر آن می باشد .

مجازاتی که قانون گذار برای موارد بند ب ، ج این قانون در نظر گرفته است ۲ تا ۵ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد .

طبق ماده ۴ قانون

نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت غیر مجاز دارند. چنانچه فردی با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری وی را تهدید به افشا و انتشار آثار مزبور نماید .و از این طریق با وی زنا کند به مجازات زنای به عنف محکوم می شود. و چنانچه در ظاهر فرد تسلیم شده و بخاطر ترس از آبرو و غیره و رضایت ظاهری داشته باشد. باز هم در حکم زنای به عنف خواهد بود . ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول مجازات دیگری باشد همان مجازات بر وی جاری می شود .
برای طرح شکایت در این موارد می بایست با عنوان جبران ضرر زیان معنوی شکایت مطرح گردد . همینطور دادگاه صالح برای اقامه ی دعوا دادگاه انقلاب می باشد .

آیا میتوان به فیلم و عکسی که بطور مخفیانه گرفته شده در دادگاه استناد کرد؟

همانطور که اشاره شد فیلمبرداری یا تصویربرداری مخفیانه از افراد تنها در موارد فوق جرم میباشد. و صرف تصویربرداری از اشخاص جرم نیست و منع قانونی در خصوص استناد به آن در مراجع قضایی وجود ندارد.

مواردی که طبق قانون دلیل محسوب شده و قابل استناد در دادگاه می باشند اقرار ، سند ، شهادت ، سوگند و… می باشند که قاضی با استناد به آنها اقدام به صدور رای می کند. در کنار این دلایل ، امارات قضایی می توانند به کشف حقیقت کمک کرده و در علم قاضی موثر باشند.

اماره به اوضاع و احوالی گفته می شود که دلیل بر امری بوده و به علم قاضی بویژه در پرونده های کیفری کمک می کند. مثلا صدا و تصویر قانونا دلیل محسوب نمیشوند.  ولی ارائه آنها به عنوان اماره میتوانند ذهن قاضی را برای کشف حقیقت آماده کرده و در صدور رای موثر باشد. بنابراین می توان گفت فیلم و تصویر صرف نظر از اینکه با رضایت شخص بوده یا بصورت مخفیانه گرفته شده می تواند به عنوان اماره قضایی در دادسرا یا دادگاه ارائه شود ولی نمی تواند مستند صدور رای باشد چراکه فیلم و عکس دلیل نیست.

توجه داشته باشید درصورتیکه فیلمبرداری یا تصویربرداری مخفیانه از افراد و بدون رضایت شخص انجام شود و از این اقدام ضرری وارد شده یا موجب هتک حیثیت او شود قابل پیگیری قانونی می باشد.
برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با سارا وطن دوست وکیل پایه یک دادگستری ، در تماس باشید.

ممنوع الخروجی را از کجا استعلام کنیم ؟

نحوه استعلام ممنوع الخروجی : ممکن است تا بحال دیده یا شنیده باشید که شخصی هنگام خروج از کشور متوجه می شود که ممنوع الخروج بوده و نمی تواند از کشور خارج شود . ممنوع الخروج کسی است که به دلایل قانونی ، با دستور قضایی و مراجع ثبتی یا دولت امکان خروج قانونی از کشور را ندارد. کسی که ممنوع الخروج است از هیچ یک از مرز های زمینی ، هوایی و دریایی قادر به خروج نیست.

بهتر است قبل از برنامه ریزی برای سفر به خارج از کشور در خصوص ممنوع الخروجی خود استعلام بگیریم تا در صورت ممنوع الخروجی در فرودگاه غافلگیر نشویم.

نحوه استعلام ممنوع الخروجی

دلایل ممنوع الخروجی چیست؟

۱. عدم اجازه پدر در مورد دختران مجرد زیر ۱۸ سال و شوهر در مورد زن:

در مورد خروج دختران از کشور باید بدانید دختران زیر ۱۸ سال نیاز به اجازه محضری از سوی پدر یا قیم قانونی خود دارند ولی دختران بالای ۱۸ سال نیازی به اجازه محضری ندارند.

اما در مورد زنان متاهل این اجازه باید در محضر توسط همسر داده شود مگر اینکه خانمی در ضمن عقد ازدواج خود حق خروج از کشور را شرط کند که باز هم نیاز به مراجعه به دفتر اسناد رسمی و گرفتن وکالت دارد و یا بصورت جداگانه وکالت بلاعزل در اجازه خروج از کشور را بگیرد تا برای هر یک باری که می خواهد از کشور خارج شود نیازمند اجازه شوهر نباشد. برای اینکه این امر مورد قبول اداره گذرنامه نیز باشد باید طی یک وکالت نامه بلاعزل در یکی از دفاتر اسناد رسمی، این حق توسط شوهر به زن داده شود.

۲. بدهکاری مالیاتی :

در مورد افرادی که بدهکار قطعی مالیاتی هستند. اگر سازمان امور مالیاتی تشخیص بدهد که فرد بدهی کلان مالیاتی دارد. نمی تواند از کشور خارج شود.

۳. سوءشهرت

بخاطر تکدی گری، ولگردی، سرقت، کلاهبرداری و… در خارج از کشور.

۴. ممنوعیت قانونی

برای کسانی که مسافرت آنها به خارج از کشور به تشخیص قانون مخالف مصالح جمهوری اسلامی ایران باشد.

۵. ممنوعیت خروج به موجب اعلام کتبی مقامات قضایی

اعم از کیفری و حقوقی:

در دعاوی کیفری مثل شکایت کلاهبرداری و یا اختلاس و… به صلاحدید مرجع قضایی شخص متهم تا پایان رسیدگی و صدور قرار منع یا موقوفی یا ترک تعقیب و یا حکم برائت و در صورت محکومیت تا زمان اجرای حکم، ممنوع الخروج می شود و در دعاوی حقوقی در اجرای حکم می توان درخواست ممنوع الخروجی محکوم علیه را تقاضا نمود.

۶.اجرای اسناد رسمی مانند چک و سند ازدواج برای مهریه

یکی از مراجع ممنوع الخروجی اجرای ثبت می باشد که با درخواست طلبکار سند رسمی شخص بدهکار ممنوع الخروج می شود.

چگونه متوجه شویم ممنوع الخروج هستیم یا نه؟

استعلام ممنوع الخروجی به چند طریق قابل انجام است:

۱. استعلام از اداره گذرنامه:

می توانیم با مراجعه به اداره گذرنامه و ارائه اصل پاسپورت از ممنوع الخروج بودن یا نبودن خود آگاه شویم.

۲. استعلام از طریق سایت Exitban.ssaa.ir:

یکی دیگر از راههای استعلام ممنوع الخروجی مراجعه به وب سایت Exitban.ssaa.ir می باشد که با وارد کردن کدملی می توان از وضعیت ممنوع الخروجی آگاه شد. باید توجه داشته باشید که این سامانه صرفا موارد ممنوع الخروجی از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی را نشان می دهد مثلا ممکن است شخصی به دلیل بدهی از طریق دادگاه و اجرای احکام ممنوع الخروج شده باشد در اینصورت علی رغم ممنوع الخروج بودن شخص استعلام ممنوع الخروجی از این وبسایت منفی خواهد بود.

۳. استعلام از طریق سامانه مالیاتی به نشانه my. tax. gov.ir:

این سامانه my.tax.gov.ir مربوط به بدهکاران مالیاتی بوده و صرفا اشخاصی که به دلیل بدهی مالیاتی ممنوع الخروح شده اند. در این سامانه قابل مشاهده می باشند.

۴. استعلام از طریق اپلیکیشن پلیس من یا سامانه ثنا:

شما با نصب برنامه پلیس من میتوانید از وضعیت ممنوع الخروجی خود اطلاع پیدا کنید . این اپلیکیشن خدمات پلیس +۱۰ از جمله گرفتن خلافی خودرو ، درخواست تمدید گذرنامه ، استعلام ممنوع الخروجی و…را به مردم ارائه می دهد.

چگونه می توان ممنوع الخروجی را رفع کرد؟

با توجه به اینکه مرجع صدور دستور ممنوع الخروجی کجاست. و دلیل آن چیست نحوه رفع آن متفاوت است ، به عنوان مثال ممنوع الخروجی کیفری با اجرای حکم یا صدور قرار منع، ترک یا موقوفی تعقیب از بین می رود و در موارد حقوقی یا مالیاتی فقط با پرداخت بدهی ممنوع الخروجی رفع خواهد شد.

مدت اعتبار ممنوع الخروجی چقدر است؟

طبق ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری دستور ممنوع الخروجی در پرونده های وکیل کیفری با توجه به اهمیت جرم توسط بازپرس صادر می شود. که مدت اعتبار آن ۶ ماه می باشد ‌. و قابل تمدید است و درصورت عدم تمدید بعد از انقضای مدت ، دستور ممنوع الخروجی منتفی می شود.

چند نکته مفید و جالب درباره ممنوع الخروجی :

 • میزان بدهی‌جهت ممنوع الخروجی از طرف اداره مالیات ۵۰۰ میلیون تومان برای مودیان حقوقی دارای تولیدی و بیش از ۲۰۰ میلیون تومان برای سایر مودیان حقوقی است.
 • گذرنامه های تقلبی و جعلی برای خروج از کشور ایران بسیار رواج داشته و برای ورود به کشور های پاکستان، ترکیه و آذربایجان از طریق مرزهای زمینی. و برای رفتن به عمان و امارات متحده عربی از طریق دریا این امکان را به صورت غیر قانونی فراهم می کند.
 • اشخاص مقیم خارج می توانند با دادن وکالت به یک وکیل دادگستری برای رفع ممنوع الخروجی خود اقدام کنند.

چگونه در سامانه ثنا ثبت نام کنیم ؟

در این مقاله با نحوه ثبت نام در سامانه ثنا با شما همراه هستیم. با پیشرفت علم و تکنولوژی خدمات قضایی نیز مانند بسیاری از خدمات دیگر الکترونیکی شده است ، به نحوی که برای انجام بسیاری از اقدامات و دریافت خدمات ، دیگر نیازی به حضور فیزیکی در مراجع قضایی نبوده و تنها با اتصال به اینترنت و ورود به سایت adliran.ir می توان از روند پرونده و اقدامات انجام شده در آن کسب اطلاع کرد و یا به ابلاغیه های قضایی دسترسی پیدا کرد و اقدامات دیگری‌که نیاز به حضور افراد را بسیار محدود کرده و موجب سهولت کار مراجع قضایی و اشخاص شده است.

چگونه در سامانه ثنا ثبت نام کنیم ؟

سامانه ثنا چیست؟

در ابتدا باید بدانید دو سامانه با تلفظ یکسان و نوشتار و کاربرد متفاوت داریم این دو سامانه عبارت اند از سنا و ثنا که مقصود ما در این مقاله سامانه ثنا است.

ثنا مخفف کلمه ی ث:ثبت نام، ن:نام و ا:الکترونیک می باشد.

سامانه ی ثنا جهت سهولت در اقدامات قضایی نظیر ثبت و پیگیری دادخواست ، شکوائیه ، لوایح قضایی ، ابلاغ احضاریه و اخطاریه از طرف مراجع قضایی و… ایجاد و راه اندازی شده است. شما می توانید از طریق لپ تاپ ، کامپیوتر یا تلفن همراه وارد این سامانه شده و اقدامات قضایی خود را انجام داده یا از خدمات قضایی استفاده کنید. سامانه ثنا گزینه های مختلفی دارد که برای ارائه خدمات بهتر برنامه ریزی شده است. مانند گزینه اطلاع رسانی برای اشخاص یا وکلا که با کلیک بر روی این‌گزینه می توانید کلیه پرونده های جریانی یا مختومه خود را مشاهده و پیگیری نمایید. و یا گزینه ابلاغ الکترونیک که از طریق آن می توانید ابلاغیه های مراجع قضایی را مشاهده کرده و چاپ کنید.

چگونه در سامانه ثنا ثبت نام کنیم؟

۱- قبل از ثبت نام در سامانه ثنا باید در سامانه دیگری به نام هویت سنجی الکترونیکی مراجعه کرده و از طریق این سایت کار احراز هویت خود را به پایان برسانید.

مدارک مورد نیاز برای ثـبت نام در سامـانه ثنـا:

شما برای ثبت نام در سامانه ثنا به مدارکی مثل کارت ملی، اسکن شناسنامه و همچنین آدرس دقیق و کدپستی نیاز دارید.

۲- در مرحله بعد شما باید بین دو گزینه شخص حقیقی و حقوقی انتخاب کنید. شخص حقیقی به افراد گفته می شود و شخص حقوقی به شرکت ها و موسسات که از لحاظ حقوقی دارای شخصیت هستند. در این گزینه باید شخص حقیقی را انتخاب کنید. در این مرحله شما باید اطلاعاتی شامل کدملی خودتان، شماره شناسنامه، تاریخ تولد، نام پدر و … را وارد کنید.

۳- در مرحله سوم شما باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی مراجعه کنید. تا احراز هویت خود و همچنین مراحل ثبت امضا را به پایان رسانده. و رمز شخصی خودتان که بسیار ضروری است دریافت کنید. این رمز را حتما برای خودتان در جایی بنویسید یا ذخیره کنید چرا که نباید آن را از یاد ببرید. از این رمز برای ورود به سامانه استفاده می شود.

ورود به سامانه با نام کاربری(کدملی) و رمز شخصی و ارسال رمز موقت به تلفن همراه شما صورت می گیرد. رمز موقت تنها ۲۴ ساعت اعتبار داشته و بعد از آن برای ورود رمز موقت جدید برای شما ارسال می شود.

شما باید یک ایمیل اختصاصی برای سامانه ثنا در نظر بگیرید. درصورت نداشتن ایمیل هنگام ثبت نام و احراز هویت یک ایمیل به شما داده می شود .

چگونه تغییر اطلاعات خود را در سامانه ثنا ثبت کنیم؟

در صورت تغییر هر گونه اطلاعات مهم مانند آدرس، تلفن همراه و… باید آن را در سامانه ثبت کنیم. ابتدا باید وارد حساب کاربری خود شده و از قسمت ویرایش اطلاعات این کار را انجام دهید. لازم است بدانید صفحه کیبورد برای وارد کردن اعداد نباید فارسی باشد. اگر رمز موقت را فراموش کرده اید از ارسال مجدد رمز استفاده کنید.

ثبت نام در سامـانه ثنـا چه مزایایی دارد؟

 1. با راه اندازی سامانه ثنا به دلیل الکترونیکی شدن ابلاغیه ها و جمع شدن ابلاغیه های کاغذی تبعا در استفاده از کاغذ صرفه جویی می شود.
 2. باالکترونیکی شدن ابلاغیه ها دیگر نیازی به مامور ابلاغ نیست. و روند ابلاغهای قضایی تسریع شده و مشکلاتی نظیر عدم حضور یا استنکاف از دریافت ابلاغیه توسط مخاطب ابلاغ یا اشخاص دیگر وجود ندارد .
 3. با توجه به حفظ حریم خصوصی اشخاص سوء استفاده دیگران غیرممکن می شود.
 4. ایجاد سامانه ثنا و غیرحضوری شدن بسیاری از اقدامات قضایی نظیر تقدیم لوایح ، اعلام وکالت ، درخواستها و… مراجعه و حضور در مراجع قضایی به حداقل رسیده است.
 5. با ثبت نام در این سامانه درصورت طرح هرنوع دعوایی علیه شما در مراجع قضایی از طریق پیامک به اطلاعاتان خواهد رسید تا بتوانید اقدامات لازم جهت دفاع از خود را انجام دهید.

استفاده از این سامانه کار را برای مراجع قضایی و مردم آسانتر نموده و سوءاستفاده توسط سودجویان را به حداقل می رساند. یادتان باشد اطلاعات ثنای خود را در اختیار دیگران قرار ندهید و درصورت لزوم رمز موقت خود را تغییر دهید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه با ما در تماس باشید.