وکیل خانم برای انجام امور ثبتی : حتما تاکنون نام اداره ثبت اسناد و املاک به گوشتان خورده یا ممکن است در شهر محل اقامت خود تابلوی اداره ثبت را دیده باشید. این اداره همانطور که از نامش پیداست مربوط به ثبت اسناد رسمی بوده و از قسمتهای مختلفی با وظایف مشخص تشکیل شده است.

ویژگی های سند رسمی

سند رسمی سندیست که دارای سه ویژگی باشد:

  1. توسط مامور رسمی تنظیم شود.
  2. آن مامور دارای صلاحیت باشد.
  3. طبق قانون تنظیم شده باشد.

وکیل امور ثبتی

طبق قانون ثبت سندی که با رعایت مقررات تنظیم شده و به ثبت رسیده سند رسمی و دارای اعتبار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و مشخص شود جعلیست. در مورد معاملاتی که نسبت به اموال غیرمنقول انجام می گیرد درصورتی که طبق مقررات به‌ثبت برسد نسبت به طرفین و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث معتبر خواهد بود.

طبق ماده ۲۲ قانون ثبت ، مالک کسی است که سند رسمی ملک به نام او باشد . همانطورکه می دانید سند رسمی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و دولت نیز فقط کسی را که ملک به نام او ثبت شده مالک می شناسد بنابراین امور مربوط به ثبت اسناد نیز اهمیت پیدا می کند . قانون ثبت اسناد و املاک در امور مربوط به ثبت املاک از اعلان عمومی و تحدید حدود تا ثبت ملک و معاملات رهنی ، با حق استرداد ، شرطی و قطعی و سایر شرایط ثبت املاک می باشد .

ماده ۴۶ و ۴۷ قانون مذکور ثبت معاملات مربوط به اموال غیرمنقول و منافع آن مثل حق ارتفاق را اجباری اعلام کرده است.

وکیل متخصص امور ثبتی سارا وظن دوست

امروزه دعاوی ثبتی بخش عمده ای از دعاوی مطروحه در مراجع قضایی را تشکیل می دهد و باید خاطرنشان کرد که دعاوی ثبتی متفاوت از دعاوی ملکی بوده و بسیاری از اختلافهای اشخاص در خصوص امور ثبتی و ملکی می باشد ولی نباید این دو را باهم یکی دانست چراکه دعاوی ملکی نظیر دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی مربوط به خود ملک بوده و ربطی به ثبت ندارد ولی دعوای ثبتی مستقیما با ثبت در ارتباط است و بعضا مراجع رسیدگی و حل اختلاف در این دعاوی با یکدیگر متفاوت است و هرکدام دانش و تخصص خود را میطلبد . با سپردن دعاوی ثبتی به وکیل امور ثبتی می توان برای رسیدن به نتیجه مطلوب امیدوار بود .

دعاوی ثبتی شامل دعاوی مربوط به تحدید حدود ، سند معارض ، افراز ، تفکیک ، ابطال سند رسمی و … می باشد.
اداره ثبت اسناد و املاک دارای بخشهای مختلفی است که هرکدام وظایف خاصی دارند.

در مواردی که در امور ثبتی اختلاف یا اشتباهی حاصل می شود دو هیات بنام هیات نظارت و شورای عالی ثبت تشکیل می شوند.

هیات نظارت اداره ثبت :

اداره ثبت از هیاتی بنام هیات نظارت تشکیل شده است که وظایف آن:

  1. حل اختلاف در پذیرش ثبت بین اشخاص و اداره ثبت یا بروز اشتباه
  2. حل اختلاف در صورت تعارض و تزاحم در تصرف اشخاص
  3. تعیین تکلیف یا ابطال و اسلاح درخواست ثبت می باشد.

شورای عالی ثبت:

این شورا مرجع رسیدگی به اعتراض از نظرات هیات نظارت است. دعاوی ثبتی از پیچیدگیهای خاصی برخوردارند و انجام این امور نیاز به تخصص دارد . وکیل متخصص امور ثبتی می تواند با تکیه بر دانش و تجربه خود در دعاوی ثبتی پرونده شما را به بهترین نحو پیگیری و به نتیجه برساند .برای اطلاعات بیشتر و گرفتن مشاوره می توانید با ما در تماس باشید.