نوشته‌ها

شروط ضمن عقد ازدواج

شروط ضمن عقد ازدواج , شروط ۱۲ گانه عقدنامه , چه شروطی را باید در عقدنامه اضافه کنیم ؟ آقایان بدانند هنگام امضای عقدنامه چه شرایطی را می پذیرند.

شرط ضمن عقد

هر عقدی که بین طرفین منعقد می شود دارای یکسری آثار و تعهدات اصلی است که طرفین ملزم به اجرای آن هستند ، مثل عقد نکاح که به محض وقوع عقد مهریه بر ذمه زوج مستقر شده و نیز نفقه به او تعلق می گیرد و زن هم ملزم به تمکین خاص و عام از مرد است و در صورت عدم تمکین مستحق نفقه نخواهد بود.

در کنار این تعهدات اصلی طرفین میتوانند شروطی را بگذراند و عقد را بر پایه آن شروط منعقد نمایند مشروط بر اینکه این شروط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد ، برای مثال در قوانین ما حق طلاق با مرد است و مرد هروقت که بخواهد می تواند با مراجعه به دادگاه و بعد از پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه او را طلاق دهد ولی زوجه می تواند ضمن عقد ، وکالت در طلاق را شرط کند و زوج ضمن عقد ، وکالت در طلاق را به زوجه می دهد.

شرط ضمن عقد

در قوانین کشور ما در خصوص نکاح و طلاق زوجین و همچنین حضانت فرزندان مشترک و سایر روابط بین زوجین مثل حق طلاق و اجازه خروج از کشور و اختیار تعیین مسکن و… حقوقی برای مرد در نظر گرفته شده است که بعدها ممکن است برای زوجه مشکل ایجاد کند بنابراین میتوان با شرط کردن این حقوق به نفع زوجه ، در ضمن عقد ازدواج در عقدنامه یا بطور جداگانه از مشکلات احتمالی آتی جلوگیری کرد.

شروط ضمن عقد ازدواج :

شروط ضمن عقد ازدواج دو دسته هستند ؛ اول شروطی که در عقدنامه بطور پیش فرض چاپ شده و زوجین نیز اکثرا بدون توجه و مطالعه ، ذیل آنرا امضا می کنند و دوم شروطی که در عقدنامه قید نشده و زوجین با توافق هم بصورت شرط ضمن عقد در عقدنامه ذکر می کنند .

۱) شروط پیش فرض در عقدنامه های چاپی:

الف) شرط تنصیف(نصف) دارایی

در صورتیکه مرد بدون دلیل بخواهد همسرش را طلاق دهد و طلاق از طرف زوج در صورتی باشد که زن از وظایف زناشویی خود تخلف نکرده ، بر طبق این بند از عقدنامه می بایست نصف دارایی خود را که در دوران زندگی مشترک بدست آورده به زن منتقل کند.
البته این بند از عقدنامه در صورتی اجرا می شود که زوج آنرا قبول کرده و ذیل آنرا امضا کند.

ب) وکالت در طلاق و بذل با حق توکیل

در صورت بروز هر یک از شرایط ۱۲ گانه زیر زوجه می تواند با رجوع به دادگاه و گرفتن حکم طلاق با مراجعه به دفتر طلاق از زوج طلاق بگیرد.

 1. عدم پرداخت نفقه به مدت ۶ ماه و عدم امکان الزام او
 2. بدرفتاری و سومعاشرت با زوجه و فرزندان
 3. ابتلا به بیماری ناعلاج یا صعب العلاج که برای زن هم خطرآفرین باشد
 4. جنون مرد در صورتی که شرعا امکان فسخ نباشد
 5. اشتغال زوج به شغلی که از طرف دادگاه منافی با مصالح خانوادگی اعلام شده
 6. محکومیت قطعی زوج به ۵ سال حبس یا بیشتر و اجرای آن
 7. اعتیاد مرد بطوری که در زندگی خانوادگی ایجاد خلل کند
 8. ترک زندگی خانوادگی بدون عذر موجه یا غیبت غیرموجه به مدت ۶ ماه متوالی
 9. محکومیت قطعی مرد به هرگونه مجازات که منافی حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد
 10. عقیم بودن مرد و بچه دار نشدن بعد از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک
 11. مفقودالاثر بودن زوج به نحوی که به مدت ۶ ماه از تاریخ مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود
 12. ازدواج مجدد شوهر بدون اجازه همسر

۲) شروطی که در عقدنامه قید نشده و زوجین می توانند ضمن عقد شرط کنند :

شروط ضمن عقد ازدواج

۱. وکالت در طلاق

زوج به زوجه وکالت بلاعزل می دهد در هرزمان که زوجه اراده کرد بتواند با گرفتن وکیل از جانب شوهر خود را به هر نوع طلاقی اعم از خلع و مبارات مطلقه کند و این وکالت می تواند در اخذ یا بذل مهریه نیز باشد.
با گرفتن وکالت در طلاق زن و مرد در حق اقدام برای طلاق باهم برابر می شوند یعنی هردو حق طلاق خواهند داشت .

۲. حق خروج از کشور

زوج به زوجه وکالت می دهد که از طرف شوهر قسمت مربوط به اجازه شوهر را در فرم مخصوص درخواست گذرنامه تکمیل کند و نیاز به اجازه کتبی یا شفاهی مجدد نباشد . طبق قانون گذرنامه خروج زن متاهل از کشور با اجازه کتبی شوهر امکانپذیر است بنابراین اگر مرد اجازه ندهد زن ممکن است با مشکل مواجه شود به همین سبب و در راستای برابری حقوق زن و مرد می توان ضمن عقد ، وکالت در صدور اجازه خروج از کشور را از زوج گرفت . توجه داشته باشید صرف قید این شرط در عقدنامه برای اداره گذرنامه کافی نیست و می بایست در دفترخانه طی وکالتنامه ای جداگانه وکالت بلاعزل داده شود. تا مرد نتواند در صورت پشیمانی از اذن خود رجوع کند.

۳. حضانت فرزند یا فرزندان

در صورت طلاق زوجین در آینده حضانت فرزند یا فرزندان احتمالی حتی بعد از ۷ سالگی نیز به زوجه واگذار می شود. قانونا حضانت طفل چه دختر و چه پسر تا سن ۷ سالگی با مادر و بعد از آن حضانت دختر تا ۹ سال و پسر تا ۱۵ سال با پدر است. زوجین می توانند همان ابتدا در خصوص حضانت با یکدیگر توافق کنند که حضانت با مادر باشد یا پدر.

۴. حق تحصیل

زوجه در ادامه تحصیل تا هر مقطعی که لازم بداند اختیار دارد و زوج نمی تواند تحت هیچ شرایطی مانع تحصیل همسرش شود . با توجه به اینکه ممکن است زوج با تقدیم دادخواست تمکین الزام زوجه را به ترک تحصیل از طریق دادگاه بخواهد. و دادگاه اگر ادامه تحصیل زوجه را منافی با وظایف زناشویی بداند او را از ادامه تحصیل منع می کند. لذا زوجه میتواند حق ادامه تحصیل زوجه را ضمن عقد شرط کند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری کند. در اینصورت زوج نمیتواند تحت هیچ شرایطی مانع ادامه تحصیل زوجه شود.

۵. حق اشتغال به کار

زوجه اختیار دارد به هر شغلی که مایل باشد اشتغال داشته باشد و زوج حق ممانعت ندارد.
طبق قانون اساسی هر کسی حق دارد شغلی که بدان مایل است و مخالف با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست انتخاب کند. ولی مرد می تواند با حکم دادگاه همسرش را از اشتغال به شغلی که طبق قانون منافی مصالح خانوادگی ، خود یا زن باشد منع کند.

شروط ازدواج

زن هم میتواند چنین درخواستی را نسبت به همسرش از دادگاه داشته باشد. و اگر تامین هزینه های زندگی دچار اخلال نشود دادگاه مرد را از اشتغال به آن شغل منع می کند. ولی زوجین میتوانند با شرط اشتغال به هر شغلی که مایلند از مشکلات احتمالی آینده پیشگیری کنند.

۶. حق انتخاب مسکن

زوج اختیار انتخاب مسکن و محل زندگی را به زوجه می دهد و زوجه می تواند انتخاب کند. در کدام شهر یا محل و یاکدام خانه سکونت کنند. با توجه به اینکه طبق قانون زوجه باید در محلی که زوج تهیه کرده زندگی کند. می توان بر خلاف آن شرط کرد که این اختیار به زن داده شود.

۷. تنصیف دارایی

قانون نصف اموال در حقوق ما فقط در موردی اجرا میشود که زن ناشزه نباشد و از وظایف زناشویی تخلف نکرده باشد و زوج بخواهد او را طلاق دهد. ولی می توان این شرط را بطور مطلق گذاشت بدین صورت که زوج متعهد می گردد. در هنگام طلاق نصف دارایی خود را اعم از منقول و غیرمنقول بنام همسرش منتقل کند ، چه طلاق از طرف زوج باشد چه از طرف زوجه .

این شروط ضمن عقد ازدواج می تواند برخی از نقایص قوانین را تکمیل کرده و در برخی موارد عدم برابری حقوق زن و مرد را از بین ببرد. و هدف از اشتراط این شروط برقراری عدالت و آسایش زوجین است و توصیه میشود با گذاشتن این شروط میزان مهریه را بسیار ناچیز و بصورت فرمالیته در نظر گرفته تا هم عقد صحیح باشد و هم زوجین با خیال آسوده و آرامش زندگی مشترک را شروع کنند. بدیهی است دریافت مشاوره از وکیل خانواده در این زمینه کمک شایانی در تصمیم گیری درست شما می کند.

طلاق به درخواست زوج یا مرد

طلاق به درخواست زوج یا همسر : اختلاف در زندگی مشترک امری طبیعی است اما گاهی این اختلافات به حدی می رسد که زندگی را برای طرفین دشوار می کند تا به حدی که زن و مرد به حد انزجار از یکدیگر می رسد.

درست است که طلاق در ذات خودش امری پسندیده نیست اما گاهی طلاق و جدایی تنها راه برای به دست آوردن آرامش و امید برای ادامه زندگی می باشد.

حق طلاق در قانون ایران به طور مساوی نیست این یعنی مردها از قدرت و اختیار بیشتری برای طلاق برخوردار هستند. به طوری که مرد هروقت که بخواهد می تواند همسرش را طلاق دهد حتی بدون دلیل !! اما زوجه یا زن اگر بخواهد از همسرش جدا شود باید دلیل یا مدرک داشته باشند. یعنی یا باید حق طلاق یا وکالت در طلاق داشته باشند یا به کمک وکیل طلاق عسروحرج را اثبات کند.

پرداخت حقوق مالی زن

شاید مهمترین دردسر مردها بعد از تصمیم بر جدایی لزوم و اجبار بر پرداخت حقوق مالی زن می باشد که کم هم نیست. حقوق مالی زن اعم از مهریه ، نفقه، اجرت المثل… می باشد

طلاق به درخواست زوج یا مرد

در صورتی که مرد بدون هیچ دلیل موجهی تصمیم بر جدایی و طلاق از همسرش بگیرد. باید تمام حقوق مالی زن را پرداخت کند. مگر اینکه زوجه نسبت به حقوق مالی خودش گذشت کند.

مهریه در طلاق از طرف مرد

سنگین ترین و مهمترین بدهی مردها به همسر خود پرداخت مهریه می باشد. در طلاق از طرف مرد مهریه زوجه باید تمام و کمال پرداخت شود.
اگر شما توان و ملائت مالی برای پرداخت هزینه و مهریه زن ندارید ناچاراً باید به کمک وکیل خانواده نسبت به درخواست اعسار اقدام کنید. اگر درخواست شما پذیرفته شود نسبت به تقسیط مهریه اقدام خواهد شد. وگرنه شما باید بدهی خود را نسبت به زوجه پرداخت نماید .

عواقب عدم پرداخت مهریه

ندادن مهریه به زن در طلاق از طرف زوجه عواقبی همچون توقیف اموال شوهر و همچنین توقیف یک چهارم حقوق وی اگر کارمند باشد و مسدو کردن همه حساب های مالی مرد می باشد بنابراین مهریه زوجه هم همچون بدهی تلقی می شود که تا آخر عمر بر گردن شماست و باید نسبت به پرداخت آن اقدام نمائید. البته راهکارهایی هم برای عدم پرداخت مهریه یا کاهش میزان مهریه وجود دارد که برای کسب اطلاعات بیشتر باید با وکیل متخصص مهریه مراجعه نماید.

نارضایتی زن در طلاق از طرف مرد

اگر مرد تصمیم بر طلاق و جدایی از همسرش بگیرد در صورت نارضایتی زن از این جدایی عملاً زن نمی تواند کاری کند فقط می تواند روند رسیدگی به پرونده را طولانی تر کند تا جایی که ممکن است تا یک الی دو سال هم به طول بیانجامد.

گواهی عدم امکان سازش در طلاق از طرف زوج

پس از درخواست طلاق از طرف زوج در صورت عدم حصول سازش قاضی گواهی صادر می کند به نام گواهی عدم امکان سازش.
این گواهی تنها 3 ماه اعتبار دارد این. یعنی اگر مرد در این مدت نسبت به جاری نمودن صیغه طلاق اقدام نکند .به صورت خودکار این گواهی دیگر اعتباری نداشته و آن دو همچنان زن و شوهر خواهند بود. بنابراین یکی از راه های اعلام انصراف از طلاق از طرف زوج سری شدن مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و عدم جاری کردن صیغه طلاق می باشد.

طلاق از طرف زوج چقدر طول می کشد؟

نمی توان به این سوال پاسخ روشنی داد چون بسته به دادگاه و شعبه رسیدگی کننده به پرونده و نموه رفتار طرفین دعوا، پرونده طلاق از طرف زوج ممکن است زودتر یا دیرتر به نتیجه برسد. یکی از دلایل طولانی شدن پروسه طلاق از طرف زوج تکثر تعداد درخواست طلاق در دادگاه ها و در مرحله بعد اعتراض زوجه یا زن به طلاق می باشد. که ممکن است پرونده طلاق را تا یک الی 2 سال هم به درازا بکشد.

مدارک لازم برای طلاق از طرف زوج

مدارک لازم برای درخواست طلاق از طرف مرد عبارت است از:
به همراه داشتن شناسنامه و همچنین به همراه داشتن قباله ازدواج یا سند نکاح و سپس نوبت به تنظیم و ثبت دادخواست می رسد.

مراحل طلاق از طرف زوج

اولین و مهمترین کار مراجعه به وکیل متخصص خانواده و اخذ مشاوره حقوقی می باشد. سپس وکیل شما باید نسبت به تنظیم دادخواست طلاق از طرف زوج اقدام کند سپس نوبت به ثبت دادخواست در دفاتر خدمات قضایی می رسد. پس از تعین تاریخ رسیدگی به پرونده طرفین دعوا باید در دادگاه معین شده و در تاریخ مقرر حضور داشته باشند. اگر زوجه در دادگاه حاضر نشود قاضی رای به طلاق غیابی خواهد داد. و باز هم مرد می تواند نسبت به اجرای صیغه طلاق و نهایی کردن طلاق اقدام کند.

تنصیف دارایی در طلاق به درخواست زوج

شاید شما هم شنیده باشید که اگر مرد بخواهد همسرش را طلاق دهد باید نصف دارایی خود را به همسرش بدهد . این همان شرط تنصیف دارایی است.

نکته اینجاست که این یک اجبار و الزام از پیش تعین شده نیست بلکه مرد باید در ضمن شروط عقد شرط تنصیف دارایی را پذیرفته باشد. تا زن بتواند این حقوق را مطالبه کند اگر مردی درضمن قباله و سند ازدواج حرفی از تنصیف دارایی نزده باشد. یا این شرط را نپذیرفته باشد هیچ حقی برای زن وجود نداشته وخبری از انتقال نصف دارایی مرد به زن نخواهد بود.