نوشته‌ها

وکیل مهریه , وکیل خانم برای مطالبه مهریه

وکیل مهریه , وکیل پایه یک دادگستری خانم ، برای مطالبه مهریه : مهریه یکی از بیشترین دعاوی حال حاضر دادگاهها و اجرای ثبت است . درواقع اولین اقدامی که از طرف زن برای طلاق انجام می شود. اقدام برای مطالبه حقوق مالی بویژه اجرا گذاشتن مهریه است .

وکیل متخصص در امر مهریه میتواند در تسریع روند مطالبه مهریه و جلوگیری از انتقال اموال زوج برای عدم پرداخت یکباره مهریه مفید باشد. و درواقع وکیل مهریه با تجربه ای که در این زمینه دارد. می تواند این پروسه را برای شما راحتتر کند و شما می توانید با مراجعه و مشاوره از وکیل متخصص خانواده کمک بگیرید .

قانون مدنی تعریفی از مهریه ارائه نداده است و در ماده ۱۰۷۸ اینگونه بیان کرده که هرچیزی که مالیت داشته باشد. و قابل تملک هم باشد می توان به عنوان مهریه قرار داد.
زن به محض اینکه عقد واقع می شود مالک کل مهر می شود. و هر تصرفی می تواند در آن بکند ولی در صورتی که قبل از وقوع نزدیکی بین زوجین منجر به طلاق شود زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.

آیا ذکر مهریه در عقد نکاح الزامی است؟

۱.عدم تعیین مهریه در نکاح دائم

طبق قانون مدنی در نکاح دائم ممکن است مهریه تعیین نشود و امکان دارد زوجین بعد از عقد به تراضی اقدام به تعیین مهریه نمایند. ولی اگر قبل از تراضی برای تعیین مهر نزدیکی صورت گیرد مهرالمثل به زن تعلق می گیرد و اگر در نکاح دائم شرط شود. که زن کلا مهریه نداشته باشد آن شرط نافذ نیست ولی عقد صحیح است.

۲.عدم تعیین مهریه در نکاح موقت :

اگر در عقد موقت مهریه تعیین نشود آن عقد باطل است.

وکیل مطالبه مهریه

ویژگی های مهریه

 

  1. مهریه باید معلوم باشد. یعنی چیزی که به عنوان مهریه تعیین می شود باید تا حدی باعث رفع جهالت زوجین شود. بدین صورت که مقدار و وصف و جنس آن معلوم باشد .مثلا مرد نمیتواند بگوید. یک خانه ای را مهر تو قرار می دهم ،چراکه معلوم نیست کدام خانه است و باید یک خانه مشخص و معلوم را به عنوان مهریه قرار دهد.
  2. مهریه باید معین باشد یعنی مردد بین دو یا چند چیز نباشد . مثلا زوج بگوید یکی از این سه خانه را مهرت قرار می دهم و برای مهریه می بایست حتما یکی از این سه خانه را تعیین کند .
  3. مهـریه باید مالیت داشته و ارزش مالی داشته باشد. پس مهریه می تواند یک شکلات باشد.
  4. مهریه باید قابلیت تملک داشته باشد مثلا یک تکه الماس در ته اقیانوس یا یک پرنده فراری را نمی توان به عنوان مهر قرار داد.
  5. مهـریه باید به تراضی و توافق زوجین و یا خانواده های آنها تعیین شود.
  6. می توان اختیار تعیین مهریه را به زوج یا شخص ثالثی واگذار کرد و او هر مقداری که بخواهد میتواند تعیین کند.

 

اقسام مهریه

۱)  مهرالمسمی

مهریه ایست که زوجین با توافق یکدیگر تعیین می کنند.

۲)مهر المثل

برای خانمی که حین العقد مهریه تعیین نشده ولی نزدیکی واقع می شود. مهریه عرفا با توجه به شرایط زوجه با توجه به سطح خانوادگی و تحصیلات و سایر صفات و مشخصات او نسبت به خانمهای فامیل و نزدیکان تعیین میگیرد.

۳)مهرالمتعه

برای خانمی که مهریه ندارد و قبل از نزدیکی شوهرش او را طلاق دهد مهرالمتعه تعلق می گیرد. یعنی مالی که مرد با پرداخت آن به زن از او دلجویی می کند . در مهرالمتعه حال و احوال مرد از جهت مال دار بودن یا نبودن در نظر گرفته می شود.

مهریه در عقد نکاح یا تعیین می شود یا تعیین نمی شود.

 

الف ) مهریه تعیین شده:

  1. مهرالمسمی بعد از وقوع نزدیکی با طلاق و فوت و فسخ نکاح تماما به زن تعلق می گیرد.
  2. مهرالمسمی قبل از وقوع نزدیکی در صورت طلاق نصف و در صورت فوت ،تمام آن به زن تعلق می گیرد. و در صورت فسخ (به جز فسخ بخاطر عنن که نصف مهریه تعلق می گیرد) مستحق مهر نیست.

ب)مهریه تعیین نشده :

  1. بعد از وقوع نزدیکی در صورت طلاق و فسخ و فوت مهرالمثل به زن تعلق می گیرد.
  2. قبل از وقوع نزدیکی در صورت طلاق، مهرالمتعه ، در صورت فسخ (به جز فسخ بخاطر عنن که نصف مهریه تعلق می گیرد.) و فوت، زن مستحق مهر نخواهد بود.

مهریه در نکاح موقت

طبق ماده ۱۰۹۵ قانون مدنی عدم ذکر مهر در عقد باعث بطلان عقد است.
در نکاح منقطع یا عقد موقت فوت زن در اثنای مدت مهریه را ساقط نمی کند. و در صورتی هم که مرد تا پایان مدت عقد با زن نزدیکی نکند همچنان مهریه به زن تعلق می گیرد.
همچنین در صورتی که شوهر قبل از وقوع نزدیکی تمام مدت نکاح را ببخشد نصف مهریه به زن تعلق خواهد گرفت.

وکیل مهریه

حق حبس چیست؟

وکیل مهریه : زن می تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایف زناشویی خودداری نماید. و از مرد تمکین نکند واین عدم تمکین حق نفقه را از بین نمی برد و مرد باید نفقه بپردازد و اگر زن به اختیار خودش تمکین نماید. دیگر نمی تواند از حق حبس خود استفاده کند.
البته توجه داشته باشید که این حق حبس فقط به زن تعلق دارد و مرد نمی تواند پرداخت مهریه را موکول به تمکین زن نماید.

آیا زن فقط می تواند ۱۱۰ سکه از مهریه خود را اجرا بگذارد؟

اینطور بین مردم جا افتاده که زن نمی تواند بیشتر از ۱۱۰ سکه از شوهرش بگیرد.
در واقع مفهوم ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده این است که زن می تواند نسبت به همه مهریه خود اقدام نماید. و مرد اگر نداشته باشد جلب می شود . تا ۱۱۰ سکه اصل بر این است که مرد توانایی پرداخت دارد. وگرنه خود او می بایست با دو نفر شاهد در دادگاه ثابت کند که معسر است و توانایی پرداخت یکباره مهریه را ندارد.  پرداخت مهریه تقسیط می شود ولی در صورتی که مازاد بر ۱۱۰ سکه باشد اصل بر این است که مرد ندارد و زن میبایست ملائت و دارایی مرد را ثابت کند. در صورت اثبات اگر مرد مهریه را پرداخت نکند جلب می شود و معمولا ملائت مرد با توقیف اموال او از طریق اجرای ثبت ثابت میشود.

چگونه مهریه را اجرا بگذاریم؟

اجرای مهریه امروزه از طریق اجرای ثبت امکانپذیر است و زوجه ای که ازدواجش ثبت شده با در دست داشتن عقدنامه به دفتر ازدواجی که عقد در آن واقع شده مراجعه کرده و تقاضای اجرای مهریه را می نماید و ابلاغیه ای جهت پرداخت مهریه به زوج ارسال می شود .

در صورت عدم پرداخت زوجه با مدارک خود به اداره اجرای ثبت رفته و جهت استعلام و توقیف اموال زوج در صورتی که مالی داشته باشد و جزو مستثنیات دین نباشد اقدام می کند. ولی در صورتی که زوج مالی نداشته باشد ولی حقوق بگیر دولت باشد زوجه می تواند درخواست توقیف یک سوم از حقوق او در صورت نداشتن فرزند و یک چهارم در صورت داشتن فرزند را بابت پرداخت مهریه بنماید. و در غیر اینصورت با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه می تواند از طریق دادگاه اقدام کرده و جلب زوج را بگیرید ولی در صورتی که زوج دادخواست اعسار دهد و اعسارش پذیرفته شود آزاد می شود و پرداخت مهریه تقسیط شده و بصورت اقساطی پرداخت می شود.